Svenska Jägareförbundet

Meny

Sälja vildsvinskött

Förhoppningar finns att jägare redan i sommar ska kunna sälja vildsvinskött småskaligt. Men först ska EU ge sina synpunkter på regelverket och sen ska regeringen ta beslut. Foto: Mostphotos

Ett steg närmare småskalig försäljning av vildsvinskött

Ett nytt regelverk för hantering av vildsvinskött har skickats in till EU. Det grundar sig på förslaget som Livsmedelsverket tog fram 2021 och synpunkter från andra myndigheter, bransch- och jägarorganisationer har beaktats. EU-kommissionen och övriga medlemsstater har nu tre månader på sig att ge synpunkter.
– Vi ser framemot ett beslut så att jägare kan få börja sälja vildsvinskött direkt till privatpersoner, butiker och restauranger, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

2024-03-07

Livsmedelsverkets syfte är att skapa fler vägar för att vildsvinskött ska nå ut till konsument. Idag finns bara två alternativ för jägaren; att äta upp köttet själv eller lämna det till en vilthanteringsanläggning.
– Att få möjligheten att sälja vildsvin småskaligt precis som annat viltkött, det har jägarna väntat länge på. Och att de nya reglerna gör det möjligt för butiker och restauranger att ta emot vildsvin direkt från jägare, säger Anders Nilsson.

Förslaget innebär i korthet att jägare som anmält sig till länsstyrelsen och gått vissa utbildningar, får sälja vildsvin direkt till konsument. Förslag på utbildningar som krävs är viltundersökarutbildning och en kompletterande vildsvinsutbildning. Jägare kan, precis som idag, även lämna obegränsat med vildsvin till en vilthanteringsanläggning. Vilthanteringsanläggningar är de enda företag som i sin tur får sälja vidare till andra företag eller exportera.

EU-kommissionen och övriga medlemsstater har nu tre månader på sig att ge synpunkter på förslaget till nationella regler.
– Vi fortsätter arbeta med det som behöver förberedas. De särskilda vildsvinsutbildningarna är i stort sett klara, det är bara regelverket som ska in, så fort det kommer tillbaka från EU och regeringen tar beslut. Och har man som vildsvinsjägare inte gått viltundersökare-kursen, så kan man börja där, utbildningarna finns här säger Anders Nilsson.

– Att de nya reglerna ska hinna träda i kraft innan mjölkmoget vete i sommar – det vågar vi inte riktigt tro på, men vi kan hoppas, säger Anders Nilsson.
Regeringens mål är att öka andelen vildsvin som når tallriken och flera myndigheter arbetar tillsammans för detta. Mer information om vad förslaget innebär i sin helhet hittar du på livsmedelsverket.se

Tillbaka till överblick