Det här är Vildsvinshjälp - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägareförbundet gör nu ett försök att hitta en fungerande praktisk lösning för att minska skadorna och har därför skapat Vildsvinshjalp.nu. Foto: Mostphotos

Det här är Vildsvinshjälp

Vildsvinshjalp.nu är tänkt som en hjälpande hand till lantbrukare.
Diskussionerna och försöken för att minska vildsvinsskadorna på grödor har varit många under de senaste åren.

Vildsvinen kan lokalt orsaka stora skador och på Jägareförbundet vill vi hjälpa till för att minska dessa. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet gör nu ett försök att hitta en fungerande praktisk lösning för att minska skadorna och har därför skapat Vildsvinshjalp.nu.

Lantbrukare som behöver hjälp anmäler sig via vårt formulär och sätts därmed i kontakt med en jägare.

Jägarna som finns med i denna organisation är medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
Intresserade jägare anmäler detta via vårt formulär och sätts därefter upp på länsvisa listor.

Mellan lantbrukare som önskar hjälp och jägaren ska ett avtal tecknas.

Förbundet har ett förslag till avtalsmall som kan laddas ned här.

 

Här är lite att tänka på:

  • Jakten ska ske med hög etik.
  • Villkoren för jakten. Hur, när, var gäller avtalet?
  • Eftersök- tillgång till tränad eftersökshund. Vem ansvarar? (§ 28 JL, § 17 JF)
  • Fördelning av fällt vilt.
  • Jakträtten på fastigheten, finns det fler jägare på marken?
  • Övergripande säkerhet.
  • Finns tillstånd för rörlig belysning som omfattar berörd fastighet? (söks hos Länsstyrelsen till och med 15 maj 2019. Därefter ändras reglerna)
  • Uttransport av fällda vildsvin i spannmålen eller utställande av jakttorn.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-11 2020-04-20