Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägareförbundet försöker att hitta en fungerande praktisk lösning för att minska skadorna och har därför skapat Vildsvinshjalp.nu. Foto: Mostphotos

Vildsvinshjälp - för att minska skadorna

Vildsvinshjalp.nu är tänkt som en hjälpande hand till lantbrukare.
Diskussionerna och försöken för att minska vildsvinsskadorna på grödor har varit många under de senaste åren. Det försöker vi göra något åt.
Nu ser det också ut som att möjligheterna till småskalig försäljning av vildsvinskött ökar vilket i sin tur också kan öka värdet av jakten.

Vildsvinen kan lokalt orsaka stora skador och på Jägareförbundet vill vi hjälpa till för att minska dessa. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet skapade Vildsvinshjalp.nu 2019 i ett försök att hitta en fungerande praktisk lösning för att minska skadorna.

Drygt 2 200 jägare (april 2021) har anmält intresse och finns i dagsläget tillgängliga för att hjälpa till.

Det väntade kommande regeringsbeslutet om småskalig försäljning, ett förslag initierat av Jägareförbundet och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), lyfter förhoppningsvis också synen på vildsvinets fina kött och kan bidra till att minska skadorna.

Så här går det till:

Lantbrukare som behöver hjälp anmäler sig via vårt formulär och sätts därmed i kontakt med en jägare.

Jägarna som finns med i denna organisation är medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
Intresserade jägare anmäler detta via vårt formulär och sätts därefter upp på länsvisa listor.

Mellan lantbrukare som önskar hjälp och jägaren ska ett avtal tecknas.

Förbundet har ett förslag till avtalsmall som kan laddas ned här.

 

Här är lite att tänka på:

  • Jakten ska ske med hög etik.
  • Villkoren för jakten. Hur, när, var gäller avtalet?
  • Eftersök- tillgång till tränad eftersökshund. Vem ansvarar? (§ 28 JL, § 17 JF)
  • Fördelning av fällt vilt.
  • Jakträtten på fastigheten, finns det fler jägare på marken?
  • Övergripande säkerhet.
  • Finns tillstånd för rörlig belysning som omfattar berörd fastighet? (söks hos Länsstyrelsen till och med 15 maj 2019. Därefter ändras reglerna)
  • Uttransport av fällda vildsvin i spannmålen eller utställande av jakttorn.

2019-04-11 2021-04-14