Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Värden Anders Jagerstam i kortbyxor. Foto: PEJ

Fältvandring i trakten av Anderslöv den 7 september

Ett 20 tal entusiaster från olika håll i Skåne hade samlats för en kvällsvandring i fältviltets tecken.

2021-09-17

Anders Jagerstam kvällens värd visade upp exemplariska marker med gröna stråk, småvatten både anlagda, märgelhål och dödisgropar. Allt inramat på ett sätt som gynnar viltet och mångfalden i området. Anders gav oss en helkväll där vi diskuterade den problematik som finns när åtgärder ska planeras och utföras. Många misstag kom upp men också de framgångar som visades upp. Avslutningsvis visades boken Fältvilt upp några av besökarna hade redan boken och några valde att införskaffa boken för att ta del av den kunskap som finns där. Tack till Anders för att du ställt upp och Tack till Louis Gårdefalk för att du samordnat så allt fungerade.  Vi avslutade med en kaffestund i härlig solnedgång över Söderslätt.

Tillbaka till överblick