Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

I slutet av mars uppmanade vi er på vår Facebooksida att lägga upp en bild där ni bidrar till biologisk mångfald. Foto: Svenska Jägareförbundet

Fem lyckliga vinnare – inför biologiska mångfaldens dag

I slutet av mars uppmanade vi er på vår Facebooksida att lägga upp en bild där ni bidrar till biologisk mångfald. Det var en mängd olika bidrag som lades upp med väldig variation.

2023-05-12

Det var allt från utsättning av saltsten, viltvatten, stödutfodring till predatorjakt och bygge av hargolv. De fem bästa bidragen är nu uttagna.
Vinnarna är:
Oskar Olsson, Michael Barcheus, Markus Nyman, Norrahammars jakt- och sportskytteklubb och Pål Sindre Svae.

  1. Oskar Olsson - hans bidrag till biologisk mångfald är att stödutfodra. Det har flera fördelar, bland annat avleds viltet från skadekänslig skog och gröda.
  2. Michael Barcheus – bygger hargolv för att ge skydd till harungarna
  3. Markus Nyman – har skapat en viltåker i anslutning till viltvatten. Viltåkern är täckt av olika klöver och honungsfacelia. Som är till nytta för klövvilt, pollinerare och kräldjur.
  4. Norrahammars jakt- och sportskytteklubb – genom att så med en bra fröblandning har de skapat gagn för pollinerare men också skydd för småvilt.
  5. Pål Sindre Svae – har byggt en andkorg för att skapa en säkrare häckningsplats.

Dessa fem lyckliga vinnare kommer få viltfröer från Malmgårds viltfrö som de kan använda till framtida viltvårdsarbete. Stort grattis!

Tillbaka till överblick