Svenska Jägareförbundet

Meny

Käll- och litteraturlista

Käll- och litteraturlista för texterna om vildsvinet.

På svenska

 • Lär känna vildsvinet
  Görgen Göransson. Svenska Jägareförbundets förlag, 1987
 • Vildsvinet - den levande skogsfräsen
  Jonas Welander. FAKTA Skog nr 3,1996, SLU, Uppsala
 • Vildsvinets biologi och skadegörelse
  Hans Kristiansson. Naturvårdsverket. Rapport 3239, 1986
 • Vildsvin i Sverige
  SOU 1980:11, Betänkande av Jakt- och viltvårdsberedningen.
 • Populationstillväxt, dynamik och spridning hos Vildsvinet, Sus scrofa, i mellersta Sverige
  Jonas Lemel. Slutrapport till Naturvårdsverket/Jägareförbundet, 1999
 • Tema: vildsvin- flera artiklar
  Göran Bengtsson m fl. Svensk Jakt 11:2001
 • Liv och död bland vildsvinen
  Jonas Lemel. m fl. Svensk Jakt 7:2000
 • Vildsvinen på frammarsch
  Jonas Lemel. Svensk Jakt 5:1997
 • De trivs bäst i brutna landskap
  Jonas Lemel. Svensk Jakt 5:1997
 • Jaktens historia i Sverige
  Kjell Danell, Roger Bergström, Leif Mattsson, Sverker Sörlin (redaktörer). Liber, 2016.

På tyska

 • Schwarzwild
  Briedermann, L. VEB, Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin. 1986

Avhandlingar

 • Spatial and temporal dynamics of a disturbance regime. Wild Boar Sus scrofa rooting and its effects on plant species diversity.
  Jonas Welander. Doktorsavhandling vid Inst. f Naturvårdsbiologi, SLU, 2000. ISBN 91-576-5861-7
 • Spatial Behaviour of Wild Boar
  Henrik Thurfjell. Doktorsavhandling vid inst. för Vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå
 • Pigs in space
  Johan Truvé. Doktorsavhandling Göteborgs Universitet

Vetenskapliga artiklar (på engelska)

 • Caliebe m.fl. 2017. Insights into early pig domestication provided by ancient DNA analysis. Scientific Reports 7: 44550.
 • Jonsson 1986. From wild boar to domestic pig - a reassessment of Neolithic swine of northwestern Europe. Striae 24: 125-129.
 • Larson m.fl. 2005. Worldwide phylogeography6 of wild boar reveals multiple centers of pig domestication. Science 307: 1618-1621.

2012-09-09 2018-02-19