Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Kenneth Johansson

Dalripans population

Det svenska beståndet som varierar i storlek mellan år, har skattats till mellan 100 000 och 400 000 par. Detta motsvarar en höstpopulation på mellan 450 000 och 1 750 000 dalripor. I Jämtland noterades en ökning i antalet dalripor på 20% från 1996-2005 medan stammen i Norrbotten ökar i mindre omfattning.

Svängningarna i beståndsstorlek hos dalripa uppvisar ett regelbundet och lokalt mönster med toppår med 3-4 års mellanrum (så kallade cykler). Dessa svängningar i stammens storlek har kunnat förklaras med liknande svängningar i smågnagarantal (sorkar, möss och lämlar). Efter gnagarnas toppår kraschar gnagarstammarna, för att åter byggas upp inom några år.

Rovdjuren (till exempel räv) som under gnagaråren kunde föda fram många ungar är talrika och söker nu alternativa födokällor. Dalripans ägg och kycklingar står då högt på olika rovdjurs meny, vilka under goda gnagarår får vara i fred i större utsträckning.

Forskning har visat att beskattningen genom jakt förmodligen kan ligga på upp till 30 % för att vara långsiktigt hållbar.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-23 2021-08-18 Markus Olsson