Duvhökens käll- och litteraturlista - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Duvhökens käll- och litteraturlista

Källor till texten eller annan användbar litteratur om duvhöken.

Duvhöken och dess plats i naturen. 1990.
Vidar Marcström mfl. AB trycksaker Norrköping

Duvhökens beståndsutvecklig i Sverige sedan 1975. Sören Svensson. 2002.
Ornis Svecica 12:147-156.

Svensk Fågelatlas. 1999.
Sören Svensson, Mikael Svensson och Martin Tjernberg. Sveriges Ornitologiska Förening.

Svensk Ringmärkaratlas. 2001.
Thord Fransson och Jan Pettersson. Naturhistoriska riksmuseet.

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2005.
Lindström & Svensson. Lunds Universitet.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-23 2012-11-06 Markus Olsson