Svenska Jägareförbundet

Meny

Småskrake

Dialektalt har hanen kallats för pracknisse och honan för pracka och detta ska vara efter småskrakehonans läte som beskrivs som "prrak". Den har även kallats för vipand.

2012-09-08

Kännetecken

Småskraken är slankare än storskraken, annars lik. Utmärkande skillnader att ta fasta på är att näbben är smalare vid basen och är något uppåtriktad, jämfört med storskrakens. Nacktofsen är tunn och spretig, vilket gör att huvudet ser mindre ut än hos storskraken. Dessutom är ögat är orange hos småskraken.

Foto: Kenneth Johansson
Främst i bild en hane av storskrake. De övriga är småskrakar. Foto: Kenneth Johansson

Honan har diffus gräns mellan det bruna huvudet och den grå halsen. Även hanen ser i eklipsdräkt ut på detta vis, men har som tillägg en stor vit fläck på vingarna.

I praktdräkt får hanen grönglänsande huvud och vit halsring. Då skiljs den från storskraken på att nederdelen av halsen är rödbrun med svarta fläckar.

Småskraken uppträder gärna ihop med andra småskrakar, även under häcktiden. Men det är mycket sällan frågan om stora flockar, som storskraken regelbundet uppträder i.

Läten

Under våren och försommarens parningsspel knycker hanarna på kroppen, sträcker på halsen och lyfter vingarna halvvägs samtidigt som de låter höra ett tvådelat lågmält läte.

Honornas läte är ett ljudligt knarrande ”prrak, prrak”.

 

Förekomst och status

Vanligast är småskraken utmed våra kuster. Men den finns även i insjöar, då gärna näringsfattiga och större sjöar. I inlandet är stammarna som störst i Norrland och småskraken förekommer långt upp i fjällkedjan. Stammarnas storlek har ökat under de senaste 30 åren, och 2008 skattades beståndet till 21 000 par.

Ekologi

Storskraken lever av småfisk. Genom att simma med huvudet riktat ned under vattnet upptäcker den fisk som den sedan dyker efter och fångar med näbben.

Småskraken häckar i hela landet, men tätast utmed kusterna. Häckningen sker på marken i skydd av vegetation. Småskraken häckar sent. Vanligen har t.ex ejdern redan årets ungar i släptåg när småskrakshonan under försommaren lägger sina 8-12 grågröna eller smutsbruna ägg. Ruvningen pågår i 29-35 dygn och ungarna blir flygga vid 2 månaders ålder.

Foto: Kenneth Johansson
Foto: Kenneth Johansson

Småskraken och människan

Småskrakens sena häckning gör att den kan bli lidande av störningar från friluftsliv, vilket under sommaren kan vara betydande i dess häckningsområden.

2012-09-08 2022-07-05 Bodil Elmhagen