Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Professor Göran Ericsson vid SLU (vänster) och moderator Henrik Ekman (höger) under seminariet. Foto: Björn Eek.

Forskare diskuterade älghälsa

Den 23 – 24 oktober diskuterades sjukdomar och andra dödsorsaker hos älg. Vid mötet, som hölls på SLU i Uppsala, deltog forskare från bland annat USA och Kanada.

2013-10-28

Bakgrunden till mötet är de larm som kommit om massdöd hos älgar, bland annat på Öland och i Blekinge. Liknande larm har förekommit i USA och Kanada och därför var det angeläget att träffas för att se om det finns gemensamma orsaker.

Det finns inga tydliga och enkla svar på varför många älgar dör. Älgen som art är knuten till nordliga breddgrader och ett varmare klimat gör att älgarna kan få svårare att klara sig. Ökningen av andra växtätare som dov- och kronhjort medför ökad konkurrens om föda, vilket också kan tänkas påverka älgarna negativt. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till att fler djur dör av naturliga orsaker i starka stammar än i svaga.

Den huvudsakliga slutsatsen bland forskarna var att älgen trots allt är relativt frisk, men att både kontroll och forskning måste fortsätta. Det är viktigt att forskningen beaktar flera synvinklar och att olika vetenskapliga discipliner samverkar.

Mötet ordnades av en grupp forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Från Svenska Jägareförbundet deltog klövviltkonsulent Göran Bergqvist, vilt- och naturvårdsstrateg Fredrik Widemo, SO chef Rolf Brittas och jaktvårdskonsulenterna Björn Eek och Per Zakariasson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick