Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Oscar Lindvall

Mer dvärgbandmask än man trott

Rävens dvärgbandmask är en parasit som i sällsynta fall kan vara dödlig för människan. Den hittades första gången i Sverige 2011. Sedan dess har jägarna hjälpt myndigheterna med att samla in rävar och rävspillning i omgångar, för att undersöka var parasiten finns. Nu har forskare vid SLU upptäckt att dvärgbandmasken lokalt kan vara vanligare än man tidigare trott.

2016-09-16

Sedan rävens dvärgbandmask hittades för första gången i Uddevallatrakten har man funnit den på fem lokaler i Västra Götaland, Södermanland, Dalarna, och Småland. Det har dock rört sig om enstaka fall.

Nu har riktade insamlingar visat att parasiten finns i hela 20 % av rävspillningen lokalt i ett område mellan Nyköping och Gnesta. Det är ingen ny förekomst, men forskarna konstaterar att det inte längre rör sig om enstaka, spridda fall utan att det kan finnas lokala ”smitthärdar”.

Myndigheterna har ännu inte tagit ställning till hur man ska hantera de nya uppgifterna. Jägareförbundet och Staten Veterinärmedicinska anstalt diskuterade dock ytterligare insamlingar i Södermanland redan innan den nya undersökningen från SLU publicerades.

Jägareförbundet hänvisar till SLU och SVA för mer information.

Länk till  SLU:s pressmeddelande.

Fakta om rävens dvärgbandmask:

Rävens dvärgbandmask är en parasit som utnyttjar hunddjur som slutvärd. Masken reproducerar sig i hunddjurens tarm, och parasitäggen kommer ut med avföringen. Äggen sprids sedan till smågnagare som är mellanvärdar, och utvecklas där till larver. Hunddjuren smittas genom att äta smågnagarna och parasitens livscykel är därmed sluten. Hunddjuren drabbas inte av några sjukdomssymptom, men hos mellanvärdarna angriper däremot larverna olika organ.

I mycket sällsynta fall kan människor smittas, genom att man får i sig parasitägg som utvecklas till larver. Typiskt angriper dessa levern, men det tar normalt 5-15 år efter att man smittats innan man får symptom. Utgången kan då vara dödlig. Rävens dvärgbandmask anses för människor vara den allvarligaste parasiten som förekommer i Europa, även om det bara är ungefär 1 på 400 000 som drabbas där parasiten. Ny kunskap antyder att människor med gott immunförsvar klara av att hantera parasiten utan att insjukna. är vanlig på kontinenten.

Undvik om möjligt att hantera rävspillning och rävar med bara händer i områden där det finns konstaterad förekomst av dvärgbandmask, och tvätta annars händerna noga.

Mer information om rävens dvärgbandmask hittar du på SVA:s hemsida.

Tillbaka till överblick