Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

En lastpall med ett lock av några brädor blir ett bra skydd för skogsharen. Foto: Niklas Lundberg

Så skapar du trivsel och skydd för skogsharen

Med genomtänkta viltvårdsåtgärder kan man få en betydligt större harstam än man tidigare haft.
- Skogsharen är ett vilt som svarar särskilt bra på lokala åtgärder då varje individ i regel inte sprider sig mer än maximalt ett par kilometer från födelseplatsen samt att den därefter är tämligen stationär, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Predatorjakt har en gynnsam effekt på harstammen. Foto: Roger Lundqvist

2021-06-10

Välj om möjligt ut en skyddat del av jaktmarken gärna i närheten av tät skog med tillgång till klöver och saftigt gräs.  Just dessa grödor har en speciell dragningskraft på hararna under hela barmarksperioden. Ytan behöver inte vara större än en vanlig gräsmatta och du kan med fördel gödsla området med NPK några gånger under växtperioden.

Saknar man en naturlig betesvall kan enkelt anlägga gröna fläckar i skogsmark. Med exempelvis en flåhacka  kan man rensa ytan från markvegetation på några kvadratmeter och därefter gödsla och så in med klöver och gräsblandning. Välj ett område där du vet att det brukar födas harkullar och skapa flera sådana små gröna ytor i närheten av varandra.

Hargolv

Foderplatser i all ära men utan tillgång på skydd så kan alla andra viltvårdsåtgärder vara förgäves. Ett enkelt och ändamålsenligt skydd för i synnerhet de unga hararna är att sätta ut hargolv. Ett hargolv kan lätt tillverkas av två vanliga lastpallar som fästs i varandra med ett lock av brädor, en plywoodskiva eller helt enkelt ris och grövre kvistar.

- För att ge hararna större chans att klara sig bör sådana hargolv placeras i grupper om minst 6-8 stycken med ett par meters mellanrum. Komplettera gärna hargolven med ett par lågt placerade saltstenar som förutom den spirande grönskan uppskattas av haren året runt, påtalar Sundgren.

Predatorkontroll

Den är inte ovanligt att upp till 7 av 10 harar som föds blir tagna av rovdjur innan tre månaders ålder. För att få effekt på de övriga viltvårdsåtgärderna så bör man alltid genomföra riktad jakt på framför allt räv och mård samt kråkfågel innan du sätter i gång med dina övriga viltvårdsåtgärder. Det är dock aldrig bortkastat med skydd och trivselytor för hararna, men för att få full effekt så är det bra att ha en plan för hela jaktåret, avslutar Sundgren.

Roger Lundqvist

Tillbaka till överblick