Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Inbjudan seminarium: Skyddsjakt!? Hur påverkas samhället, jakten och etiken om man går från en syn på viltet som resurs till skadedjur?

Seminarium på Öster Malma och webben, fredagen den 26 november kl. 10.00 – 16.00

2021-10-01

I Sverige har en rad arter uppvisat en stark tillväxt på senare tid. Såväl förvaltning som media fokuserar ofta på problem som uppkommer i viltets spår: skador på grödor, skog och trädgårdar, angrepp på tamdjur, sanitära olägenheter i tätorter eller på stränder. Skyddsjakt är ett sätt att hantera detta, särskilt för arter som är fredade eller när problem uppstår utanför jakttid. Seminariet ska inspirera till en diskussion om hur skyddsjakt kan påverka synen på, och hanteringen av, våra vilda djur. Vad händer om viltförvaltning i första hand blir ett medel för att begränsa skador, istället för ett sätt att med vördnad och etik förvalta en resurs för jakt och naturupplevelser?

9.50 Är deltagare via internet välkomna att ansluta. Ett par minuters praktisk information.
10.00-10.05 Hälsningsanförande Peter Eriksson, ordförande Svenska Jägareförbundet
10.05-10.15 Mer vilt i markerna och nära människor – en resurs att hantera i tid… eller otid?
Johan Månsson (medarrangör), Viltskadecenter/SLU & Bodil Elmhagen, Sv Jägareförbundet
10.20-10.40 Etiska aspekter på skyddsjakt – hur påverkas jakten?
Erica von Essen, Stockholms universitet
10.45-11.05 Jakttidsprojektets översyn av jakttider 2020 – hur förhöll man sig till skyddsjakt
Ebba Henning-Planck, projektledare
11.05-11.15 Bensträckare
11.15-11.35 Länsstyrelserna och skyddsjakt – Roll, ramar, riktlinjer och rutiner
Mona HansErs, Länsstyrelsen i Örebro län
11.40-12.00 Olika intressegruppers inställning till gäss och olika former av jakt när populationer ökar
Louise Eriksson på Umeå universitet
12.00-13.00 Lunchpaus
13.00-13.20 Fungerar det att skrämma gäss?
Johan Månsson, Viltskadecenter/SLU
13.25-13.45 Ett forskningsperspektiv på skyddsjakt, inklusive exemplet björn
Jens Frank, Viltskadecenter
13.45-13.55 Bensträckare
13.55-14.15 Ett förvaltningsperspektiv på hur skyddsjakt på björn fungerar
Emma Andersson, Länsstyrelsen Jämtland
14.20-14.40 Riktlinjer för skyddsjakt – ur fågelperspektiv
Daniel Bengtsson, BirdLife Sverige
14.45-15.05 Svenska Jägareförbundets syn på skyddsjakt - kan vi behålla vår jaktetik?
Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet
15.05-15.15 Bensträckare
15.15-16.00  Panelsamtal och summering – Vad behövs i framtiden?

Anmälan och praktisk information

Årets seminarium hålls på Öster Malma https://www.ostermalma.se/ utanför Nyköping. Vår förhoppning är att kunna välkomna åhörare ”på plats” på Öster Malma och för dessa deltagare ingår lunch (julbord). För åhörare som inte har möjlighet att vara med på plats kommer seminariet direktsändas som ett webb-seminarium.

Seminariet är kostnadsfritt, men deltagare ska anmäla sig via ett mejl till sverigesvildnad@jagareforbundet.se:

Ange i anmälan om du:

  1. Anmäler dig för att delta som åhörare på plats på Öster Malma. Tillgängliga åhörarplatser kommer fördelas enligt principen ”först till kvarn”. Hur många åhörarplatser som kommer vara tillgängliga på plats bestäms i november, i linje med Folkhälsomyndighetens då rådande riktlinjer för fysiska sammankomster. Om du anmält dig för deltagande på Öster Malma är du automatiskt anmäld till webb-seminariet i händelse att deltagande på Öster Malma inte kan erbjudas. Anmäl dig senast 22 oktober.

  2. Anmäler dig för att delta i webb-seminariet som åhörare via internet. Dagen innan seminariet får du per mejl de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till seminariet. Ange i anmälan till vilken mejladress du vill att vi ska skicka inloggningsuppgifterna, om du vill ha dem till en annan adress än den du mejlar från. Anmäl dig senast 23 november.

Om Sveriges Vildnad

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer. Det årliga seminariet organiseras av tjänstemän på Svenska Jägareförbundet å stiftelsens vägnar.

Hantering av personuppgifter

Du får inbjudan för att du tidigare deltagit på Sveriges Vildnads seminarium, eller för att du genom din yrkesverksamhet bedömts vara potentiellt intresserad av frågor som rör vilt. Genom att anmäla dig till Sveriges Vildnads seminarium 2021 godkänner du att dina personuppgifter (namn, e-post och eventuell organisation) sparas på organisatörens interna deltagarlista. Inför Sveriges Vildnads årliga seminarium brukar organisatören skicka ut inbjudan med program per e-post till alla anmälda till seminariet de senaste tre åren. Om du inte vill få utskick inför kommande års seminarium, meddela detta till sverigesvildnad@jagareforbundet.se. Då raderas dina personuppgifter.

I enlighet med GDPR vill vi också informera om att vi planerar att spela in webbseminariet (som kommer sändas via Teams) för att i efterhand tillgängliggöra filmen på Svenska Jägareförbundets hemsida. Det finns en risk att ditt namn kan komma att synas i bild vid något tillfälle, även om vi kommer försöka undvika detta, till exempel genom att inte filma chatten. Om du inte vill att ditt fullständiga namn ska synas, så räcker det att du fyller i ett kortare namn eller alias när du som webb-åhörare loggar in till seminariet. Om du väljer att fylla i ditt fullständiga namn så godkänner du genom detta att ditt namn visas på filmen, i den händelse att detta skulle ske.

Dokument

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick