Svenska Jägareförbundet

Meny

Älgavskjutning

Som en del i det allmänna uppdraget sammanställer och redovisar Svenska Jägareförbundet avskjutningen av älg på nationell nivå.

Fällda älgar rapporteras till länsstyrelsen. Tidigare har statistiken sammanställts på nationell nivå av Naturvårdsverket men sedan 2005 svarar Jägareförbundet för denna sammanställning. De siffror som redovisas kommer direkt från respektive länsstyrelse.

Ladda ner excel-blad över avskjutningen från respektive jaktår:

Information om älgavskjutningen finns även på länsstyrelsernas hemsida älgdata.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-08 2014-10-22