Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Om viltövervakning

Viltövervakning är att kontinuerligt följa viltstammarnas tillstånd och utveckling. Det är en mycket viktig verksamhet för Svenska Jägareförbundet. Både för jägarnas eget kunskapsbehov, såväl som övriga samhällets.

Om Viltövervakningens arbete

Viltövervakning bedrivs i främsta ledet genom jägarnas frivilliga arbete med att samla in uppgifter från jakten. Insamlingen sker systematiskt och påvisar utvecklingen av viltstammarna.

Huvudansvaret för verksamheten ligger hos Svenska Jägareförbundets avdelning Jakt och Fauna samt de tre Samverkansområdena. Därifrån organiseras, sammanställs, analyseras och redovisas resultat från viltövervakningen och vissa inventeringar.

Jägareförbundets övergripande mål med viltövervakningen

är att kontinuerligt kunna följa de jaktbara stammarnas tillstånd och utveckling. För att uppnå detta förvaltas och förbättras kontinuerligt våra olika övervakningssystem för att ge underlag till en effektiv skötsel av klövviltet, en god kunskap om björn-, lo- och vargstammarna samt ett gott index för övrigt jaktbart vilt.

Arbetet vid verksamhetskontoren består därför till stor del av att:

  • Organisera och kommunicera i syfte att möjliggöra fortsatt hög inrapportering av älgobs, rovdjursobs och avskjutningsrapportering
  • Sammanställa, analysera och tolka älgobs- och avskjutningsstatistik
  • Utveckla en nationell spillningsinventering för en lång rad arter
  • Utveckla och använda modern teknik baserat på internet, GIS och IT
  • Använda vetenskapligt utvärderade metoder

Exempel på att resultaten från viltövervakningen används på flera nivåer:

  • Lokalt krävs underlag på framför allt klövviltets utveckling för att anpassa jakten till uppsatta mål.
  • På nationell nivå kan viltövervakningen fånga upp förändringar hos viltstammarna som kan leda till ändrade jakttider eller specifika skötselåtgärder.
  • De flyttande viltarterna är en gemensam internationell resurs. Bedömningar görs av arternas status och kan resultera i förslag till förändringar i olika länders jakttider och jaktsätt.

2018-09-20 2018-09-20