Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltåkrar gynnar många olika arter. Foto: Mostphotos

Viltvårdsinformation

Viltvård har långa traditioner i Sverige. Redan vid förra sekelskiftet gav Svenska Jägareförbundet ut sin första skrift i ämnet, även om det då benämndes jaktvård. Här kan du ladda ned mer modern rådgivning om viltvård. Många av de äldre råden baserade på praktisk erfarenhet är dock fortfarande gångbara.

Under 2008-2010 genomförde Svenska Jägareförbundet en särskild viltvårdssatsning. Inom ramen för projketet togs en serie viltvårdshäften fram. Nedan kan du ladda ned häftena, samt en del annan relevant viltvårdsinformation.


2009-09-02 2021-11-29