Svenska Jägareförbundet

Meny

Insådd av rödklöver i havre. Foto: Fredrik Widemo

Viltvårdsåtgärder

Framgångsrik viltvård bygger på att man kombinerar olika åtgärder, och anpassar dem efter landskapets förutsättningar. Samverkan med övrig markanvändning gör dessutom ofta att man kan nå betydligt längre, än om man bara utför traditionella viltvårdsåtgärder.

Nedan finner du kortfattade beskrivningar av olika typer av åtgärder som gynnar viltet.


2009-08-25 2024-06-11 Fredrik Widemo