Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar Lindvall

Användarguide för Vilt & Vetande

Vilt och Vetande är en förbindelse mellan forskningen och de som letar efter fakta. Vi ska hjälpa dig att hitta information om djurs biologi och ekologi och få ut denna på ett sätt så att alla förstår. Vilt och Vetande tar aldrig ställning utan är alltid objektiv. Vi som jobbar på Vilt och Vetande är biologer eller ekologer.

Om artpresentationerna

Vilt och Vetandes artpresentationer är baserade på resultat från viltforskningen i Sverige och på andra platser i världen. Vi som skriver sidorna är biologer med särskilt intresse för ekologi. Sidorna uppdateras allteftersom nya uppgifter kommer fram.

Artpresentationerna innehåller bland annat:

  • Kännetecken: Utseende, spår, vikt, läten och mått.
  • Föda: Födoval och påverkan på födan.
  • Förökningen: Parningstid, antal ungar och ungarnas utveckling.
  • Populationen: Vad som styr stammarnas storlek, dödlighet och fertilitet, sjukdomar, samt flyttningar.
  • Förvaltning och jakt: Skötsel, viltvård, jakten samt lagstiftning.
  • Människan och arten: Vilket intresse arten röner, skador, konflikter samt värde.
  • Forskning: Vad som görs och vad som har gjorts i forskningen.
  • Litteratur: Några tips om vidare läsning.

Frågelådan

Om du har frågor om de svenska viltarternas biologi eller ekologi, och det inte går att hitta informationen på Vilt och Vetandes sidor, är du välkommen att skriva en fråga i Frågelådan.


2012-08-24 2018-09-07