Svenska Jägareförbundet

Meny
Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Ordlista

I denna ordlista finns förklaringar till ord som förekommer i Vilt och Vetandes texter.

Alfahane

Ledarhanen i en vargflock.

Alfahona

Ledarhonan i en vargflock. I regel den enda honan i flocken som får valpar.

Brunst

Djurens parningstid, när honan är mottaglig för befruktning.

Demografi

Studien av de processer som kan leda till en förändring av ett djurbestånds storlek: födelse, död och vandringar.

Eftersök

Sökandet efter skadskjutet djur. En eftersökshund ska användas och måste alltid finnas tillgänglig vid jakt på björn, lo, älg, rådjur och hjortviltet samt vildsvin och mufflon.

Fejning

Hjortdjurens bortskavande av den uttorkade basthuden från de nyutväxta hornen.

Fertilitet

Förmågan att få en eller flera livskraftiga avkommor. Ju fler avkommor, desto bättre fertilitet. Synonym till fruktsamhet.

Fruktsamhet

Förmågan att få en eller flera livskraftiga avkommor. Ju fler avkommor, desto bättre fertilitet. Synonym till fertilitet.

Fysiologi

Läran om hur ett djur är uppbyggt och fungerar rent fysiskt.

Hektar

Ytmått som motsvarar 100x100 meters yta. 100 hektar motsvarar 1 km2.

Hybrid

Korsning mellan två djur eller växter av olika art. (Varg-hund är alltså inte en hybrid i ordets rätta bemärkelse.)

Population

Ett bestånd av djur av samma art.

Populationsdynamik

Variation i storlek eller täthet hos ett djurbestånd över tiden eller mellan platser.

Predation

När ett djur fångar och dödar ett annat djur för att äta upp det.

Rackelhane

En steril tupp som är resultatet av en parning mellan tjäder och orre.

Revir

Ett område som en individ eller flock bevakar och försvarar mot intrång från andra djur av samma art.

Rovdjursutredningen

Den senaste utredningen av våra stora rovdjur, Rovdjuren och deras förvaltning, lämnades över till regeringen 2007. Även 1998 tillsatte regeringen en utredning i frågan.

Tjädertall

En tall som betats så kraftigt av tjädertuppar att endast "tofsar" återstår av kvistarnas skott.


2009-09-03 2018-09-07