Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

– Vi har lagt ned ett enormt arbete för att få till stånd en förståelse för våra ståndpunkter och en ändring av Förvaltningsrättens beslut, säger generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

”Ett enormt arbete bakom beslutet"

När Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade licensjakten på varg kom det som en överraskning. När Kammarrätten i Göteborg upphävde beslutet var det logiskt och naturligt. Tiden mellan besluten har Svenska Jägareförbundet jobbat stenhårt för att få igång licensjakten på varg.

2015-01-15

Det finns många delar i vargförvaltningen och åsikterna runt denna som är omöjliga att förstå. Men en sak är glasklar. 

– Vi har lagt ned ett enormt arbete för att få till stånd en förståelse för våra ståndpunkter och en ändring av Förvaltningsrättens beslut, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Beskedet om att vargjakten stoppades kom på torsdagseftermiddagen. Redan samma kväll höll Svenska Jägareförbundet ett av många möten för att hantera frågan.
– Vårt agerande började där. Förbundsordförande, länsordförande och personal drog igång direkt. Arbetsinsats, agerande och inte minst resultatet är mycket positivt för våra medlemmar och för många andra som påverkas negativt av vargen, säger Bo Sköld.
Redan på torsdagen kom första responsen via bland annat pressmeddelanden och intervjuer. Björn Sprängare blev intervjuad av TT för en artikel som publicerades i många av landets tidningar. Tidningen Svensk Jakt skrev cirka 30 artiklar med olika vinklar. Och många andra personer i Jägareförbundet lokalt och nationellt blev intervjuade.
Under fredagen överklagade förbundet Kammarrättens beslut.
– Att överklaga kan låta som något man gör i en handvändning. Men det kräver ett stort arbete om det ska skötas seriöst och få resultat. Därefter åkte ordförande Björn Sprängare till Karlstad och var med i en manifestation tillsammans med länsordförande från Värmland och Örebro.
Därtill förekom mycket samverkan med politiker, tjänstemän och myndigheter. Flera ville ha sakkunskap kring vargsituationen och juridisk fakta kopplat till fallet.
– Under helgen drog vi igång ett arbete för att med alla länsföreningar ta fram en skrivelse som skulle överlämnas till EU-kommissionen. Och på måndagen så var två representanter från förbundet i Bryssel för att personligen överlämna skrivelsen.

Innehållet i skrivelsen var bland annat kopplat till Århuskonventionen och att den systematiskt har börjat användas för att omöjliggöra licensjakt på varg. Istället vill förbundet att den nationella tillämpningen av konventionen ska gälla.
Förbundet framhöll också i skrivelsen att EU-kommissionen skulle lägga ned båda överträdelseärendena som är öppna och hör ihop med vargjakten.

– På tisdagen hölls fler diskussioner med myndigheter och politiker. Och sedan kom en EU-dom som kan ha varit avgörande för Kammarrättens beslut, säger Bo Sköld.
Han understryker vilken enorm arbetsinsats som både personal och förtroendevalda har utfört under dessa dagar.
– Från lokalt till internationellt har vi påverkat. Och det är självklart att detta arbete har haft betydelse för utgången av prövningen i Kammarrätten. Som medlem, ordförande i en jaktskytteklubb och tjänsteman är jag otroligt stolt över det arbete som våra förtroendevalda och anställda gjort och gör varje dag för att leverera medlemsnytta, säger Bo Sköld.
– Ingen annan organisation har gjort eller betytt så mycket för utslaget som Svenska Jägareförbundet. Och det är viktigt att alla medlemmar vet om det. För utan vårt arbete hade situationen troligen sett helt annorlunda ut.
– Nu gäller det att vi fullföljer vårt arbete på kort sikt bland att genom att stödja Dalarna och är beredda på fler juridiska utspel, i nästa steg handlar det om att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för framtiden, säger Bo Sköld.

Fakta om förbundets arbete i vargfrågan
Ända sedan vargarna på allvar började etablera sig i Sverige har Svenska Jägareförbundet konsekvent arbetat för att få till en klok vargförvaltning som tar hänsyn till såväl människor, näringar, livskvalitet och samhälle. Arbetet har sedan intensifierats år för år.

Förbundet har bedrivit opinionsbildning, diskussioner, fört debatt och tryckt på med skrivelser. Regelbundna möten och diskussioner har förts med politiker på alla nivåer – från det lokala planet till internationell nivå. Förbundet har samarbetat, överfört kunskap till alla relevanta myndigheter och organisationer.
Analyser av såväl svensk lagstiftning som internationell har genomförts av jurister med särskild kompentens inom området.

Vi har värderat och tagit till oss all relevant forskning. Förbundet har också finansierat forskning som saknats för att få fram bästa underlag för våra ståndpunkter.
Såväl personal som förtroendevalda har lagt ned enorma mängder av tid och resurser för att skapa förståelse för medlemmarnas åsikter, samt vårt sätt att agera.

Under Svenska Jägareförbundets långsiktiga arbete har acceptansen för vårt sätt att vilja sköta vargpolitiken stärkts i samhället. Den senaste mätningen på acceptans för vargjakt i Sverige, genomförd av SLU i Umeå, visar att en majoritet av befolkningen är positiv till vargjakt, så såg det inte ut får några år sedan.

Tillbaka till överblick