Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets styrelseledamot Torbjörn Larsson överlämnade under måndagen en skrivelse angående EU:s agerande i vargfrågan till miljökommissionären Karmenu Vellas kommunikationsrådgivare Brian Synnott.

Jägareförbundet lämnar skrivelse till EU

Under måndagen 12 januari överlämnade Svenska Jägareförbundet en skrivelse till EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Förbundet framför synpunkter på att EU:s agerande i vargfrågan gör det omöjligt att få igång en vargförvaltning.

2015-01-11

Under den gångna helgen har förbundet lyckats samla sig och göra en skrivelse som under måndagen lämnas till miljökommissionär Karmenu Vella. Alla länsföreningar står bakom skrivelsen som överlämnas av chefen för intresse och juridik Anders Grahn och styrelseledamoten Torbjörn Larsson, som är ansvarig för internationella frågor.
– Vi vill att EU lägger ned båda de överträdelseärende som är öppna, säger Torbjörn Larsson.
Svenska Jägareförbundet menar att EU:s agerande gör det omöjligt att få igång en aktiv förvaltning av vargstammen.
– Det ena överträdelseärendet gäller lagstiftning som vi inte har längre. Det borde därför kunna läggas ned utan besvär. Det andra rör överklaganderätten, om det är förenligt med EU-lagstiftningen att ha Naturvårdsverket som överklagandeinstans och inte domstolar. Men detta sätt är en allmän vedertagen metod i myndighetssverige, säger Bo Sköld
Torbjörn Larsson och Bo Sköld menar att det skapar en oacceptabel situation om medborgarna i Sverige inte kan lita på myndigheternas beslut.
– Hela denna röra med överklagande understryker också behovet av att se över Art- och Habitatdirektivet. Vi kan inte ha en överstatlig lagstiftning som gör det omöjligt att förvalta en viltart, när riksdagen har fattat tre beslut om att den ska regleras, säger Bo Sköld.

Tillbaka till överblick