Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet överklagar beslutet att stoppa vargjakten

Ingen har kunnat missa det enorma missnöje som pyr inom Svenska Jägareförbundet efter att Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade vinterns vargjakt. Som en konsekvens överklagar nu förbundet beslutet till Kammarrätten i Göteborg.

2015-01-09

Svenska Jägareförbundet vill att Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens beslut och man anger flera skäl till detta.
– Vi anser bland annat att Förvaltningsrätten inte ska ta upp frågan – det strider mot Svensk lagstiftning. Det är EU-kommissionens roll att driva rättsprocesser mot Sverige ifall landet inte lever upp till EU-bestämmelserna – inte förvaltningsrätten i Karlstad. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att man tagit upp frågan – domstolen skriver uttryckligen att man inte anser sig skyldig att följa den Svenska lagstiftningen, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.
Han understryker också att det finns ett överträdelseförfarande mellan Sverige och EU-kommissionen som inte är avgjort.
– Förvaltningsrätten ska tolka svensk lagstiftning, inte agera EU-domstol, säger Ola Wälimaa.
Även när det gäller själva inhibitionen så har Svenska Jägareförbundet synpunkter på hur rätten diskuterat.
– Det går inte diskutera förvaltning av enskilda individer när det handlar om en stam. Den jakt som är beslutad om stoppar inte tillväxten av vargstammen. Om, notera att jag säger om, det var fel att genomföra jakten så kommer stammen ändå att vara större nästa år, det finns med andra ord inga skador som inte kan repareras säger generalsekreterare Bo Sköld.
Bo Sköld tar också upp EU-domstolens mål mot Finland.
– Domstolen såg inget problem med deras vargjakt så länge det fanns tillväxt i stammen. Skillnaden mot förhållandet i Sverige är att vi nu har gynnsam bevarandestatus. Det hade inte Finland. Från min vår horisont är Förvaltningsrättens beslut solklart fel och därför överklagar vi, säger Bo Sköld och Ola Wälimaa.

Läs hela överklagandet:

Tillbaka till överblick