Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Jägarna ska ha tillgång till effektiva vapen som på bästa sätt lever upp till etiska och säkerhetsmässiga krav. Foto: Madeleine Lewander

"Etiska och säkerhetsmässiga krav viktiga för jaktvapen"

Svenska Jägareförbundet har under lång tid varit remissinstans när jägare söker licens på vapen, vad avser särskilda behov.

Torbjörn Lövbom.

2015-08-30

Dessa särskilda behov kan exempelvis gälla om man vill ha fler vapen än normal vapengarderob eller speciella funktioner på vapnet. Under senare tid har detta arbetsmoment i förbundet blivit ifrågasatt av några medlemmar, då förbundet ibland har agerat mot enskilda medlemmars önskemål.
- Svenska Jägareförbundets grundinställning har varit och är att jägarna ska ha tillgång till effektiva vapen som på bästa sätt lever upp till etiska och säkerhetsmässiga krav för att kunna genomföra jakten på ett bra sätt – men också att vapnen i sig inte ska medföra att samhället i övrigt ifrågasätter vare sig jakt eller jägarna, säger Torbjörn Lövbom, ledamot i förbundsstyrelsen.

Det aktuella vapnet, Benilli MR1, har varit en påskyndande faktor till den interna debatten i förbundet, då förbundet ställde sig negativt till att jägarna hade behov av ett sådant vapen.
- Svenska Jägareförbundet hade redan påbörjat en revidering av sina riktlinjer kring när vapendebatten eskalerade, säger Torbjörn Lövbom.

Arbetsprocessen går ut på att utvärdera och se över hur vilken roll förbundet ska ha.
- Dock är ett samarbete med myndigheter och andra organisationer en viktig del, menar Torbjörn Lövbom.
- Det är viktigt att tydliggöra att det är Polismyndigheten som beslutar om tillstånd att inneha vapen för jakt – inte Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick