Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Licensjakten på varg startar den 2 januari 2016. Foto: Hans Ring

Naturvårdsverket ger klartecken för licensjakt på varg

Naturvårdsverket ger klartecken för licensjakt på varg i Mellansverige. Licensjakten kan starta den 2 januari 2016. Totalt får 46 vargar skjutas.

2015-12-18

Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län. Bedömningen är att samtliga beslut uppfyller kraven i jaktförordningen.

─ Vi har noga gått igenom de överklagade besluten och bedömer att de följer de regler som finns och att de uppfyller samtliga kriterier för licensjakt. Vi kan även se att länsstyrelserna har samverkat inför besluten, vilket är viktigt eftersom det ger en överblick, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd.

─ Länsstyrelserna visar i sina beslut att det finns ett tydligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus och antalet vargar som får skjutas vid årets jakt påverkar inte detta, säger Gunilla Ewing Skotnicka.

Frågan om Naturvårdsverkets beslut är under prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Avgörande i målet kommer att meddelas idag, fredagen den 18 december kl. 11:00 och avgörandet läggs direkt ut på HFDs hemsida

 

Tillbaka till överblick