Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Arbetet med att få till en vargjakt i vinter fortsätter. Foto Magnus Rydholm

Nu går vargarbetet in i en ny fas

Det har varit en tuff julhelg för alla jägare. De flesta vargbesluten har blivit negativa. – Nu skiftar vi fokus och lägger allt krut på sakfrågorna i förvaltningsrätterna, även om vi kommer bevaka inhibitionsfrågan mycket noggrant, säger Bo Sköld.

2015-12-31

Bo SköldBo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

De allra flesta besluten kring vargarna har den senaste tiden gått emot vad staten – och jägarna – vill. För det är en väldigt enig statsapparat som tagit regionala beslut om vargarna, anpassat besluten efter de miniminivåer som beslutats. Och länsstyrelserna har också beaktat statens önskan om att minska tätheterna i stammen. Därefter har Naturvårdsverket godkänt jakten.
Men sedan tog det stopp, eftersom förvaltningsrätterna stoppade jakten i väntan på att sakfrågan skulle avgöras.  
Överklagningarna vällde in till domstolarna. Kammarrätten i Sundsvall ändrade inhibitionsbeslutet för Dalarna och Gävleborg. Men Kammarrätterna i Stockholm och Göteborg gjorde samma bedömning som förvaltningsrätterna och där är jakten alltjämt stoppad.
– Hela vargförvaltningen har blivit en parodi där allting handlar om juridiska spetsfundigheter, EU-kommissionen och domstolsförhandlingar. Den handlar väldigt lite om fakta, viltförvaltning och ingenting om de människor som drabbas av skadorna. Vårt demokratiska rättsamhälle uppvisar påtagliga brister i hanteringen av riksdags- och regeringsbeslut i rovdjursfrågan, säger Bo Sköld.

Bättre effekt
Processen där inhibitionsbeslut överklagas till högre instanser kommer att bevakas noga och det finns en beredskap att även överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Men det stora arbetet kommer att läggas på att komplettera överklagningarna till förvaltningsrätterna. Detta hänger ihop med att Högsta Förvaltningsdomstolen troligen inte kommer med ett avgörande i inhibitionsfrågan förrän förvaltningsrätterna redan har avgjort sakfrågan. Och eftersom förbundets viktigaste fokus är att få igång jakten är den vägen den mest effektiva för att nå målet.
– Vargfrågan är komplicerad och innehåller så många dimensioner. Det är därför viktigt att förvaltningsrätterna får bästa möjliga sakunderlag för att kunna förstå varför vargjakten behövs och att den inte hotar stammen. Den beslutade nivån bromsar bara upp tillväxten en aning.
– Svenska Jägareförbundet kommer lägga tillgängliga resurser på att ta fram ett riktigt bra material, som ska ge domstolarna en tydlig och informativ kunskap om vargförvaltningen. Det handlar om att skapa förståelse i detta kaos, säger Bo Sköld.

Långsiktighet
Jägareförbundet kommer också att ta upp bristerna i vargförvaltningen med regering och riksdag.
– Som en del av vårt allmänna uppdrag ska vi informera staten om jaktliga frågor. Det är viktigt att den lagstiftande nivån får kännedom om hur hanterandet av vargfrågan påverkar människorna som drabbas. Hur dessa upplever situationen. Vilken frustration och sorg som föds genom att aldrig få klara besked vad som gäller i vargfrågan. Vi behöver långsiktighet och förutsägbarhet – inte fler domstolsförhandlingar inför varje jakt- eller skyddsjaktsbeslut, säger Bo Sköld.
– Och vi välkomnar naturligtvis att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht redan kommenterat situationen med att säga ”Så här kan vi inte ha det”.

Ger inte upp
Svenska Jägareförbundet har många gånger sagt att man aldrig kommer ge upp i vargfrågan och Bo Sköld bekräftar att detta stämmer.
– En fråga som är helt avgörande för jakten och våra medlemmar får med automatik hög prioritet. Det är därför vi lagt ner stora delar av julen på överklagningar. Nu lägger vi ned stora delar av nyår att komplettera underlag. Det spelar ingen roll när, var eller hur. Vi kommer aldrig ge upp en fråga som är så viktig, aldrig, säger Bo Sköld.

Tillbaka till överblick