Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Ministerrådet enades bland annat om att medlemsländerna själva ska bestämma om mentaltester ska införas. Foto: Madeleine Lewander

Några steg framåt angående vapenförslaget i EU:s ministerråd

För vapenägarna syns nu en liten ljusning då ministerrådet under sitt möte på torsdagen bland annat enades om att medlemsländerna själva ska bestämma om mentaltester ska införas.

2016-03-11

Under ministerrådets möte deltog inrikesminister Anders Ygeman. Några av delförslagen om ändringar i vapendirektivet behandlas i fem punkter
När det gäller minimiålder för innehav där kommissionen föreslår en strikt 18-årsgräns, vill ministrarna behålla nuvarande skrivning i direktivet.

När det gäller det hårt kritiserade förslaget om mentaltester för jägare och sportskyttar, anser rådet att medlemsländerna själva bör besluta om hur sådana regler ska se ut.
Vad gäller halvautomatiska vapen anser en stor majoritet av deltagarna att sådana ska vara tillåtna för civilt bruk även i fortsättningen, men under striktare villkor.

Hur dessa villkor ska se ut kommer att utredas.
Museers innehav av vissa skjutvapen, till exempel automatvapen, får medlemsländerna själva bestämma, så länge vapnen förvarars så att de inte utgör någon risk för den allmänna säkerheten.
Angående vapenhandel mellan privatpersoner över distans, alltså genom annonsering på internet och i fackpress, ska detta utredas vidare.
Inget om förslaget om tidsbegränsade femåriga vapenlicenser.
På Svenska Jägareförbundet är juristen Ola Wälimaa, försiktigt positiv till vad som kommit ut från ministerrådets möte.
- Här finns vissa saker som gått vår väg. Jag tycker mig märka att man på regeringsnivå lyssnat mer på oss och skytterörelsen, och på senare tid stramat upp sina argument, säger han till Svenskjakt.se.
- Men, menar Wälimaa, ännu återstår mycket arbete innan vapenägarna kan andas ut.
Rådet beslutar inte ensamt över hur vapendirektivet till slut kan komma att förändras. Meningen är att Europaparlamentet och rådet ska komma till ett gemensamt beslut.

Tillbaka till överblick