Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Bo Sköld och Björn Sprängare.

Uttalande om vargjakten från Björn Sprängare och Bo Sköld

Efter sju sorger och åtta bedrövelser är vi framme. Nu blir det vargjakt. Svenska Jägareförbundet har arbetat aktivt med vargfrågan i över 15 år. Och det har varit uppförsbacke och motvind hela vägen. Men sakta men säkert har vi klarat av hinder för hinder.

2016-12-30

Och idag kom det kanske viktigaste avgörandet för att vi ska få en klok, förutsägbar och vettig vargförvaltning. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast ramarna för vad som krävs för att förvalta rovdjur som är skyddade enligt art- och habitatdirektivet.

Domen är riktigt bra.  Den bekräftar den linje som vi drivit och som riksdagen beslutat. Den ger oss rätt i många frågor som vi fått kritik för. Den visar med all önskvärd tydlighet att man kan och bör förvalta – jaga varg.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar (med anledning av förra årets stoppade jakt i Värmland) att stammen hade gynnsam bevarandestatus, jakten på 46 vargar var proportionerlig och lämplig i förhållande till stammens storlek, den var selektiv och skulle genomföras under kontrollerade former, vargstammen har ökat snabbt och en jakt skulle kunna minska skador på tamdjur, löshundsjakt och människors oro.  Högsta förvaltningsdomstolen menar att jakten 2016 inte skulle ha stoppats.

Det är en stor lättnad och glädje som sprider sig i kroppen. Vargarna påverkar så många jägare och vi har haft ett stort tryck på oss att lösa frågan. Men denna fråga har varit oerhört komplicerad och tagit turer som ingen kunnat förutsäga.

Men just nu är det viktigt att slå fast en sak. Vi hade rätt. Våra argument höll, även om vi inte fick vara en part i HFD-avgörandet.

I framgång gäller det att vara storsint och förnuftig. Vi vill därför gratulera Länstyrelsen i Värmland som drev målet till HFD. Vi inser naturligtvis också att allting inte kommer att bli som vi vill och att det krävs stora arbetsinsatser av oss för att få vargförvaltningen att fungera bra i praktiken.

Men det får inte grumla det faktum att domen är seger för förnuftet, för demokratiska beslut och att vi kan genomföra årets vargjakt. Det känns fantastiskt bra.

Vi förväntar oss också att länsstyrelser i framtiden baserar sina beslut på intentionerna i riksdagsbeslutet. Vargstammen ska hållas på en rimlig nivå och ska inte växa i antal.  HFD-domen ger nämligen utrymme och stöd för detta.

Vi vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ert stöd och arbete. Utan er hade vi aldrig varit där vi är idag. Så sträck på er, var glada.  För det är vi.
Vi önskar alla våra medlemmar ett riktigt Gott Nytt År!

Tillbaka till överblick