Stort engagemang på årets ungdomskonferens - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Sara Queckfeldt

Stort engagemang på årets ungdomskonferens

Helgen 17-19 maj hölls nationell ungdomskonferens på Öster Malma. Intresset var stort och 17 län deltog. Det var en engagerad och positiv skara som tillsammans med ungdomsansvarig personal följde upp hur ungdomsverksamheten utvecklats under det senaste året.

2019-05-21

På förra årets konferens fokuserades det på att tillsammans arbeta fram metoder för att få igång intressebaserade nätverket Unga Jägare på fler håll i landet. Och det har gett resultat.
 
- Man kan konstatera att det nya arbetssättet med Unga Jägare, som handlar om att unga leder unga, är något som länen verkligen vill anamma. På bara ett år har det startats upp Unga Jägare-nätverk i sex län till och det finns nu i alla våra tre regioner. Och fler län är på gång. Det är så roligt! Säger Josefina Höglin, ungdomsansvarig nationellt.
 
Generalsekreterare Bo Sköld var med på konferensen och berättade bl.a. om den kulturresa förbundet behöver göra framöver med starkare medlemsfokus och nya sätt att kommunicera med våra medlemmar. Att det krävs andra kanaler än de traditionella för att kommunicera med ungdomar är alla väl medvetna om och det är samtidigt en spännande utmaning.
Ungdomskonferensen är en viktig plattform att träffas på, inte minst för erfarenhetsutbytet. Det beslutades att samarbetet mellan länen ska intensifieras genom fler och nya utbytesaktiviteter för ungdomar men också genom mer ”grannsamverkan” mellan närliggande län. Statistik och medlemsutveckling fanns också med på agendan och det var extra motiverande att ungdomssiffrorna nu börjar gå åt rätt håll. Positiva exempel från län som lyckats bra lyftes fram och delades.
 
- Det känns som att ungdomsarbetet nu verkligen prioriteras i de flesta länsföreningar och det märks att de ungdomsansvariga brinner för frågorna. Då händer det grejer. Det finns en stark vilja att uppnå målen vi satt i Jakten på framtiden och det ska bli roligt att få stödja och uppmuntra länen på den resan, säger Josefina.
 
Unga Jägare nätverk finns nu i Halland, Jönköping, Södermanland, Stockholm, Uppsala, GävleDala, MittNorrland och Norrbotten.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick