Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Det nya förslaget innehåller justeringar som är positiva, men det räcker inte. Svenska Jägareförbundet är emot lagstiftning som inte behövs och som skapar onödig byråkrati, säger Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

Förbundet fortsatt missnöjt med vapenförslaget

I somras presenterade inrikesministern ett nytt och ändrat förslag för hur EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lagstiftning. Svenska Jägareförbundet är inte nöjt.
– Vår grundinställning har hela tiden varit att regeringen inte ska införa några regler som inte direktivet kräver. Tyvärr finns det fortfarande sådant kvar i det sammanhållna förslaget, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-08-23

Från den hemska terroraktionen i Paris fram tills idag har det pågått ett arbete för att skärpa lagstiftningen runt vapen. Lagarna ser väldigt olika ut Europa, men EU lyckades till slut få igenom ett ändrat vapendirektiv. När detta väl var klubbat är alla medlemsländer i EU skyldiga att implementera detta i den nationella lagstiftningen. Att ändra själva direktivet nu går inte.
Regeringen har därför försökt få igenom ett förslag till ny vapenlagstiftning, men misslyckats då majoriteten av riksdagspartierna har sagt nej. Orsakerna till problemet ligger i att majoriteten tycker att regeringen tolkar vapendirektivet onödigt hårt, samt inte har utnyttjat alla möjligheter till undantag.
– Det nya förslaget innehåller justeringar som är positiva, men det räcker inte. Svenska Jägareförbundet är emot lagstiftning som inte behövs och som skapar onödig byråkrati, säger Bo Sköld.

Förbundsjuristen på Svenska Jägareförbundet Ola Wälimaa har arbetat med frågan i flera år, tillsammans med skytterörelsen.
– Det finns ett antal justeringar som vi vill att regeringen gör i förslaget. Bland annat att det inte omfattar magasin till manuellt repeterande vapen. Detta föreslog inte ens regeringens utredare och krävs inte av direktivet, säger Ola Wälimaa. Dessutom bör undantag också gälla magasin till vapen för samling och minne för att minimera byråkratin. Förslaget innefattar krav på särskilda magasinslicenser till sådana vapen, utöver licensen för vapnet, fortsätter Ola Wälimaa.
Han passar på att påminna om det övergripande syftet med vapendirektivet.
– EU ville göra det svårare för terrorister. Man ville därför göra det svårt att komma åt illegala vapen, eftersom det är sådana som terroristerna använder. I Sverige är legala vapen inget problem, vi har hårda förvaringskrav och bra kontroll på vapenägarna. Det behövs inte mer skärpningar av den svenska lagstiftningen, utan regeringen måste nu komma med de positiva ändringarna i lagen som jägarna efterfrågat, t.ex. att ta bort tillståndskravet för ljuddämpare, säger Ola Wälimaa.

Tillbaka till överblick