Jägareförbundet: Stoppa EU-förslaget som vill förbjuda jakt på 10 procent av landets yta - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Den jakt som bedrivs i Sverige hotar inte biologisk mångfald, därför måste förslaget stoppas eller göras om, säger Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Hansson

Jägareförbundet: Stoppa EU-förslaget som vill förbjuda jakt på 10 procent av landets yta

Svenska Jägareförbundet har skickat en skarpt formulerad skrivelse till regeringen med krav att stoppa EU-kommissionens förslag om strikt skyddade områden där jakt inte tillåts.
– Det finns en forcerad tidsplan som gör att Sverige – och regeringen – måste agera snabbt, säger ordföranden Torbjörn Larsson.

2020-11-19

Skrivelsen från Svenska Jägareförbundet avslöjar en allvarstyngd och bekymrad organisation. EU-kommissionens förslag om strikt skyddade områden om 10 procent av landet, där egentligen ingen mänsklig aktivitet får förekomma, kan komma få dramatiska effekter på många olika plan.

– Det är naturligtvis helt fel att sådana här processer kan få fäste i EU-kommissionen innan man har gjort en ordentlig konsekvensanalys för hur detta kommer påverka EU-länderna, säger Torbjörn Larsson.

En ytterligare besvärande detalj är den tidplan EU-kommissionen slagit fast. Den kräver ett svar av svenska regeringen redan den 15 december. Under våren ska kriterierna för områdena slås fast.

– Konsekvenserna av förslaget blir så stora att vi måste försöka få olika parter att förstå vad som håller på att hända. Regeringen behöver säga stopp. Så här stora ingrepp i de enskilda ländernas själ och hjärta måste beredas på ett helt annat sätt. Det går inte hasta igenom ett sådant förslag.

I de strikt skyddade områdena ska ingen mänsklig påverkan ske. De naturliga processerna ska kunna fortgå, menar EU-kommissionen.

– Förslaget går också tvärt emot andra former av naturskydd som EU tidigare infört, exempelvis Natura 2000. Vi anser att förslaget strider mot proportionalitetsprincipen och principerna för hållbart nyttjande.

–  Den jakt som bedrivs i Sverige hotar inte biologisk mångfald, därför måste förslaget stoppas eller göras om, säger Torbjörn Larsson.

Han understryker också betydelsen av att jägarorganisationer är delaktiga i arbetet som sker i Bryssel.

– Detta är ytterligare ett tjänstemannaförslag – utan att ta hänsyn till alla medborgare runt om i Europa som ska bära konsekvenserna av detta – för driva igenom en skrivbordsprodukt utan att tänka på alla långtgående aspekter. Det har hänt förut, exempelvis om hur en Våtmark ska definieras, och kommer att hända igen. Vi behöver vara närvarande för att kunna stoppa och sprida information om vad som är på gång att hända, säger Torbjörn Larsson.

Läs förbundets skrivelse här!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick