Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vargbeslutet överklagas eftersom Naturvårdsverket gjort ett fel som medför att möjligt uttag i vargstammen blev mindre än det skulle blivit. Foto Mostphotos Mats Lindberg

Naturvårdsverket har gjort fel, Jägareförbundet överklagar vargbeslutet

Svenska Jägareförbundets länsföreningar, i län som fått vargjakt, vill att länsstyrelserna omprövar sina beslut och överklagar. Orsaken är att Naturvårdsverket gjort ett fel som leder till att uttaget i vargstammen blir mycket mindre. – Det är ytterst beklagligt att Naturvårdsverket har gjort fel. Nu krävs det att myndigheterna gör om och rättar till misstaget, säger Mikael Samuelsson ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

2020-11-03

Inför att länsstyrelserna ska besluta om vargjakt ger Naturvårdsverket forskare i uppdrag att räkna fram hur många vargar som kan fällas utan att man äventyrar att komma under nivån för gynnsam bevarandestatus, som ligger på 300 djur.
– Felet finns i de förutsättningar som verket har gett till forskarna, förklarar Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig.
Normalt sett bedöms alltid vargstammens storlek efter de inventeringar som görs vintertid. Det är alltså antalet vargar som hittas under perioden 1 oktober-31 mars som inte ska gå under 300 individer (gynnsam bevarandestatus).
– Men verket har i sina direktiv bett forskarna om en uppgift hur stort uttag som kan göras för att stammen inte går under 300 djur direkt efter jakten. Det kan låta som att det inte spelar så stor roll när man beräknar stammens storlek, men det gör det.

Ytterligare 36 vargar
Beräkningar som Svenska Jägareförbundet gjort visar att det finns jaktutrymme för ytterligare 36 vargar. Efter påpekande har Naturvårdsverket gett ett nytt uppdrag till forskarna som i närtid ska presentera nya beräkningar.
– Från vårt perspektiv är det ytterst viktigt att man inte ändrar de förutsättningar som gällt i 40 år så att vargstammen ökar ytterligare. Ifall man inte ändrar besluten införs ytterligare en försiktighetsprincip som leder till att stammen ökar, säger Gunnar Glöersen.
– Svenska Jägareförbundet har kompetensen att granska myndigheter. Vargförvaltningen är för viktig för att inte göra det. Tyvärr är det inte första gången som vi hittar fel i myndigheternas beslut kring vargförvaltningen. Fast det är absurt att en ideell förening måste granska myndigheterna så att de gör rätt, säger Mikael Samuelsson.

Öka tilldelningen
Han menar nu att länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket måste öka tilldelningen till vinterns vargjakt.
– Ja, det finns inget alternativ. När man har gjort fel, måste man göra om. Möjligheterna att göra uttag i vargstammen är betydligt större än vad underlaget som gick ut till länsstyrelserna angav. De har alltså inte fått rätt förutsättningar inför sina beslut. Detta kan man inte låta passera eller acceptera, säger Mikael Samuelsson.
– Vi kommer fortsätta arbeta för en vargförvaltning värd namnet. Det innebär att stammen ska innehålla så få vargar som möjligt, maximalt 150 djur. Den måste även bli förutsägbar, trovärdig, enkel och långsiktig så människorna börjar få tilltro till myndigheterna förmåga att hantera vargstammen, säger Mikael Samuelsson.

Vid frågor kontakta:
Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig
Mikael Samuelsson, ordförande Jägareförbundets rovdjursråd

Tillbaka till överblick