Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet vill ha svar på varför polisen agerar som den gör. Foto Madeleine Lewander

Jägareförbundet ser allvarligt på hårdhänta polisingripanden

Svenska Jägareförbundet reagerar med stor oro på rapporteringen om omotiverat bryska och till synes oproportionerliga metoder när polisen agerar mot jägare efter olika tips och andra uppgifter.
– Vi begär möte med inrikesminister Mikael Damberg och rikspolischefen Anders Thornberg, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson.

2021-03-24

Flera olika incidenter där polisen agerat oproportionerligt kraftfullt mot jägare skapar oro och många frågetecken. Varför behandlas jägare på ett annat sätt än andra grupper i samhället? Är jägare en särskilt hotfull grupp? Finns det fog för en sådan bedömning?
– Polisen är ryggraden i rättssamhället. Alla medborgare måste kunna känna sig trygga och rättvist behandlande. Detta gäller också jägarna, vilka som grupp är mycket laglydiga, säger Torbjörn Larsson.
Han menar att de inte är intresserade av de enskilda fallen, eftersom Svenska Jägareförbundet inte har kunskap om vad som hänt. Däremot är man mycket mån om att få svar på varför jägarna behandlas så hårdhänt.
– Tittar vi i backspegeln så brukar de allra flesta polisingripandena inte leda till några fällande domar. Vi upplever agerandet som mycket oroande. Vi vill naturligtvis ha svar på varför polismyndigheten agerar så här och få till en förändring, säger Torbjörn Larsson.

 

 

 

Tillbaka till överblick