Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Nu har Svenska Jägareförbundet skickat in en formell hemställan om att regeringen ska ändra jakttiden för dal- och fjällripa. Hans Notsten / Mostphotos

Jägareförbundet begär ändrad jakttid för ripor

När beslutet om förkortad jakttid på fjäll- och dalripa blev känt började det mullra i Jägarsverige, men även i turistföretag, fackföreningar, hundklubbar och kommuner i norra delarna av landet.
– Eftersom det helt saknas fakta och logik bakom beslutet behöver regeringen ändra detta. Därför har vi idag skickat in en formell hemställan, säger Gun Fahlander ordförande i fjällrådet.

2021-05-25

Svenska Jägareförbundet anser att den förkortade jakttiden efter dal- och fjällripa allvarligt kommer att hota jaktformen vinterjakt efter ripa, omintetgöra möjligheten till jakt och jaktträning med fågelhundar vintertid. Men även i övrigt medföra negativa konsekvenser för det lokala näringslivet och rekryteringen till såväl industri som näring och samhälle.
– Dessutom berör begränsningen två viltarter vars populationer är stabila och inte bedöms vara hotade. Beslutet saknar stöd i resultaten från viltbiologisk vetenskap. Därför har vi även bifogat fakta från en av de ledande ripforskarna Maria Hörnell Willebrand, säger Gun Fahlander.

Om man förenklar forskarens ord kan man konstatera att ripjakten inte har någon betydelse för rippopulationen. I områden där det råder jaktförbud finns det inte fler ripor än i de områden där de jagas. Detta beror främst på att det är väder, rovdjur och rovfåglar som styr populationens storlek.
Svenska Jägareförbundet tar även upp vilka jakttider som finns i Norge och Finland. I båda länderna pågår jakten till 15 eller 31 mars.
– Vi har naturligtvis noterat att väldigt många av våra jaktvårdskretsar, länsföreningar, andra organisationer, kommuner, fackföreningar, företag och enskilda reagerat på samma sätt som vi över det konstiga beslutet. Detta är bra. För alla känner inte till hur viktig ripjakten är för människor som bor och verkar i norra Sverige. Så detta behöver fler veta om, inte minst politikerna.
– Svenska Jägareförbundet anser därför att det nu fattade beslutet rörande jakttid på dal- och fjällripa står i direkt strid med Naturvårdsverkets- och vårt förslag till jakttider samt känd forskning. Därför bör regeringen snarast ändra beslutet så att jakt får pågå till den 15 mars, säger Gun Fahlander.

Fotnot: Svenska Jägareförbundet begär följande:
ART: Dalripa och fjällripa
LÄN: Dalarnas län, Jämtlands län, Värmlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Västerbottens och Norrbottens län
JAKTTID: den 25 aug.-den 15 mars

Länk till Jägareförbundets hemställan

Länk till Maria Hörnell Willebrands skrivelsse om ripbiologi

Tillbaka till överblick