Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet har begärt samtal för att diskutera insatserna där polisen använt onödigt kraftfulla åtgärder.

Jägareförbundet ville ha svar av inrikesdepartementet

Efter ett antal rapporter om polisiära insatser mot jägare med omotiverat kraftfulla åtgärder har Svenska Jägareförbundet begärt samtal med ansvarig minister och rikspolischefen. Även vid misstanke om ganska triviala brott har omfattande polisinsatser genomförts.
– Vi vill ha svar och eventuella åtgärder från regeringen. Jägare ska behandlas schysst och respektfullt av polisen, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-05-05

Svenska Jägareförbundet har begärt samtal för att diskutera insatserna där polisen använt onödigt kraftfulla åtgärder med både regeringen och med ledningen för polismyndigheten. I veckan träffade förbundsordförande Torbjörn Larsson och generalsekreterare Bo Sköld statssekreterare Elisabeth Backteman (S) på inrikesdepartementet.

– Det var ett bra möte. Regeringen förstår att vi ställer oss frågande till vad som händer och välkomnade att vi lyfter frågan. Hon såg det som bekymrande att jägarkåren oroas över polisens agerande. Från vårt perspektiv är det bra att ansvarigt departement känner till vad som händer så att regeringen kan agera.

Under mötet konstaterades att polisens arbetsinstruktioner troligen förklarar händelserna.

– Polisen ska göra en helhetsbedömning av hotbilden innan ingripanden av olika slag och vi vet att de också gör det. Hur den bedömningen går till i stort och vilka faktorer polisen kan ta in i planeringen av en insats kan vara bra för Jägareförbundet att ha en dialog med polisen om. Jag vet att en sådan är planerad, sa statssekreterare Elisabeth Backteman.

Svenska Jägareförbundet anser att dagens mediesamhälle ställer större krav på polismyndigheterna att snabbt lämna information och förklara sina åtgärder – särskilt när de uppmärksammas medialt.

– Självklart ska inte polisen berätta något som försvårar utredningar. Men de behöver kunna förklara och motivera vad som är grunden till vissa oproportionerliga insatser mot jägare. Här behövs en ökad klarhet för att säkerställa god samverkan och förtroende.

– Vi kommer nu att ta frågan vidare till polisledningen och framföra våra ståndpunkter och funderingar även till dem. Vi tror att både polisen och Svenska Jägareförbundet skulle tjäna på en bättre dialog och utbyte av information, avslutar Torbjörn Larsson.

Tillbaka till överblick