Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen flyttar miniminivåer från län till rovdjursförvaltningsområde. Foto Mostphotos

Positiva besked från regeringen

När regeringen gjorde om Allmänna uppdraget för 1,5 år sedan försvann möjligheten för Svenska Jägareförbundet att söka verksamhetsbidrag från Viltvårdsfonden, vilket förbundet kritiserat upprepade gånger. – Nu ändrar regeringen detta samt reglerna runt miniminivåer för rovdjur. Detta är positiva besked som är bra för jägarna, förbundet och viltförvaltningen i landet, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson.

2022-08-06

Möjligheten för Svenska Jägareförbundet att söka verksamhetsbidrag från Viltvårdsfonden försvann när reglerna runt Allmänna uppdraget ändrades för 1,5 år sedan. 
– Detta var dåligt. Man stängde dörren för förbundet från att söka exempelvis medel som kan utveckla och förbättra viltförvaltningen och gynna samhället. Förändringen riskerade att leda till att Viltvårdsfondens medel inte gick till det som bäst gynnade jakten och samhället, utan delas ut efter kriterier som kunde ha låst fast förvaltningen vid dagens system, säger Peter Eriksson. 
Han välkomnar därför regeringens besked.
– Det är positivt att regeringen också ser vilka effekter detta skulle få för viltförvaltningen. Nu kommer vi exempelvis kunna söka medel för att utveckla den urbana förvaltningen, det vill säga de fåglar och vilt som lever i och i närheten av tätorter. Det kunde vi inte med det gamla med de gamla reglerna. 

En annan ändring som regeringen beslutat handlar om rovdjursförvaltningsområdena. Tidigare har varje län behövt ange minimininivåer för exempelvis lodjur och varg. Detta har låst fast förvaltningen vid dagens situation och gjord den stelbent.
– Svenska Jägareförbundet har under flera år framfört behovet att se över hur miniminivåerna ska hanteras. Vi har också föreslagit lösningen som nu regeringen väljer att införa, säger Peter Eriksson.
Effekten av förändringen innebär bland annat att man kan införa jakt på varg i hela förvaltningsområdet även om inte alla län har nått minimininivån. Nu räcker det med att förvaltningsområdet har nått sin miniminivå.
– Vi hoppas nu att myndigheterna ser de möjligheter som följer med denna förändring. För detta kan låsa upp lite av den fastlåsta situation som finns kring rovdjursförvaltningen, säger Peter Eriksson.

En annan positiv sak är att regeringen understryker att pengarna i Viltvårdsfonden ska gå tillbaka till jakten och viltförvaltningen. 
– Detta är oerhört viktigt för att säkerställa betalningsviljan för det statliga jaktkortet. Pengarna som jägarna samlar ihop ska inte gå till organisationer som motverkar jakt. Det som är självklart för alla jägare verkar nu vara lika självklart för regeringen, säger Peter Eriksson. 

Tillbaka till överblick