Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Har du inte skrivit på än? Gör det nu

Europas jägare säger ifrån. 80 % av alla regler och bestämmelser som påverkar jakt och viltvård kommer från Bryssel.
Ska vi ha det så?

2022-11-11

EU-kommissionens negativa och krångliga syn på jakt och viltvård får inte fortsätta. Visa ditt missnöje genom att skriva under namninsamlingen på www.signforhunting.com
Ju fler underskrifter, desto tydligare signal till EU.

– Vi är många europeiska jägarförbund som är riktigt upprörda över att EU-kommissionen lägger sig i lokal viltförvaltning och ser jägarna som ett problem och inte en del av lösningen för framtida jakt och viltförvaltning, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Namninsamlingen ska överlämnas 6 juni 2023, så än finns några dagar att hinna sprida detta till vänner, jaktlag och kollegor. Följ instruktionerna via länken nedan och gör en viktig insats för framtida jakt.

Skriv under!

"Det är oerhört viktigt att vi jägare visar både Bryssel och Stockholm att vi är enade om jaktens fördelar, om dess betydelse för viltet och för landsbygden. Ett ökat nationellt självbestämmande och minimal påverkan från EU borde vara självklart."
- Peter Eriksson, Förbundsordförande.

Tillbaka till överblick