Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Jägareförbundet Mitt Norrland vill ha en lösning på fjälljakten i Jämtland redan i höst. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Mitt Norrland vill ha en lösning på fjälljakten i Jämtland redan i höst

Inför höstens småviltjakt i Jämtlandsfjällen har det rått en hel del turbulens kring avlysningar av småviltjakten. Bland annat har historiskt stora arealer avlysts under hela den huvudsakliga jaktperioden på fågel, vilket fått Jägareförbundet Mitt Norrland tillsammans med hundklubbar och medlemmar att reagera starkt.

2020-09-24

JÄMTLAND. Nu svarar länsstyrelsen, både via direkta samtal med Jägareförbundet och i ett debattinlägg* i Svensk Jakt att man inför nästa år kommer verka för en bättre dialog mellan samebyar, småviltsjägare och älgjägare. Utöver det har man bjudit in Jägareförbundet till samtal 15 oktober.

-Även om vi anser att 15 oktober är i senaste laget om man som vi, vill få till en lösning redan i höst, är vi ändå glada att länsstyrelsen äntligen lyssnat, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland. Vi uppmanade länsstyrelsen att kalla till samråd om detta så fort vi fick höra talas om vad som var på gång men fick inte den respons vi önskade, fortsätter Fahlander.

Fjället stort nog för alla

-Vi har hela tiden hävdat att fjällvärlden är stor nog för att både småviltjägare, älgjägare och renskötsel skall kunna samsas, menar Gun Fahlander. Vi har stor respekt för renskötseln och inga jägare vill förstås jaga i områden där det finns mycket ren. Däremot anser vi att systemet, som det ser ut i dag, är alldeles för grovt och stelbent. Jägareförbundet har under en längre tid jobbat intensivt med att hitta lösningar på problemet och deltagit i träffar och möten med både politiker, jägare och berörda samebyar. Utöver det har skrivelser lämnats in till länsstyrelsen med skarpa förslag till förbättringar.

Giltiga skäl för avlysningarna?

I det debattsvar* som Länsstyrelsen gått ut med i tidningen Svensk Jakt så anges sommarturism, rovdjursangrepp och en sträng vinter som skäl till att man måsta avlysa småviltjakten.

-Vi är kritiska till att småviltsjägarna ska behöva lida om det är andra faktorer som ställer till problem för rennäringen, fortsätter Fahlander.

Även möjlighet till en effektiv och säker älgjakt för samebyarna anges som skäl till avlysningarna. Där är Jägareförbundet Mitt Norrland tydliga och menar att det finns plats och möjlighet att bedriva både älg- och småviltjakt samtidigt inom en sameby, det gäller bara att hitta formerna för det.

-Vad gäller säkerheten så anser vi heller inte att småviltjakten behöver utgöra ett hinder för att jaga älg säkert. All jakt måste enligt lag bedrivas på ett säkert sätt. Oberoende om man avlyst småviltsjakten eller ej så måste man följa denna regel då det ändå kan finnas exempelvis svampplockare eller vandrare i området, fortsätter Gun. Nu meddelar alltså länsstyrelsen att man planerar att börja hitta andra former för avlysningar och att man att vill ha en dialog med Jägareförbundet redan i höst för att få till en lösning till nästa år. För Jägareförbundet är det viktigt att komma tillrätta med problemet – helst redan nu i höst. Det handlar bland annat om att ha större flexibilitet för att kunna avlysa med större precision, samt att följa upp och utvärdera liggande avlysningar så de kan hävas när behov inte längre föreligger.

-Vi ställer oss positiv till detta och uppskattar att vi kommer  finnas med under arbetets gång. Vi kommer fortsätta jobba aktivt för att få till en lösning redan i höst och kommer bevaka att man följer upp behovet av avlysningar, avslutar Gun Fahlander.

*https://svenskjakt.se/opinion/debatt/samebyarna-har-begart-omfattande-avlysningar-av-smaviltjakt/

För mer info:

Gun Fahlander
Ordf Jägareförbundet Mitt Norrland
070-214 20 85

Magnus Hansson
Jaktvårdskonsulent Region Norr
Svenska Jägareförbundet
010-584 70 44                  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick