Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Anja Kjellson

Jägareförbundet fortsätter stå upp för småviltjakten i fjällvärlden

Efter en höst kantat av långa och oförutsägbara avlysningar av småviltjakten, samt en osäkerhet hos jägarna vad som egentligen gäller efter den omtalade Girjasdomen, så väntar nu en översyn av rennäringslagstiftningen.

Foto: Mostphotos

2020-11-13

- Vi ser detta som något positivt där vi kommer jobba för våra medlemmar och värna jägarintresset, säger Birgitta Isaksson ordförande i Jägareförbundet Norrbotten. För oss är de dessutom självklart att Girjasdomen endast omfattar ett bestämt geografiskt område och att den inte har någon relevans på områden utanför detta, fortsätter Isaksson.

Nu ska alltså rennäringslagstiftningen  utredas och Jägareförbundet finns med i det sakråd som tar fram förarbetet till utredningens direktiv.

- Vi har i en skrivelse till regeringen, med all tydlighet framfört jägarintressets synpunkter, där grunden är att fjälljakten skall vara tillgänglig för alla i Sverige, säger Birgitta Isaksson.

Under hösten har småviltjägarna på många håll, med kort varsel fått veta att områden avlysts från småviltjakt. I höst har detta  eskalerat med långa och geografiskt mycket omfattande avlysningar i framförallt Jämtland. Länsstyrelsen har med kort varsel stoppat småviltjakten vilket skapat en del misstro från jägarhåll mot länsstyrelsen som myndighet. Jägareförbundet Mitt Norrland har jobbat aktivt jobbat med frågan med bland annat skrivelser och möten med länsstyrelsen och samebyar. En nyligen genomförd intern revision av länsstyrelsen i Jämtland visar på flera brister inom detta område.

Enligt Isaksson så ska avlysningar ska vara så begränsade som möjligt i tid och storlek och menar att med hjälp av de tekniska hjälpmedel som finns idag så borde det vara fullt möjligt om bara viljan finns hos alla parter.

- Vi anser att den svenska fjällvärlden är stor nog för oss alla så att både småviltjakt, renskötsel och älgjakt borde kunna samsas inom detta gigantiska område, menar Birgitta Isaksson.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---norr/2020/11/jagareforbundet-vill-se-losningar-pa-fjalljakten/

https://svenskjakt.se/start/nyhet/hard-internkritik-mot-lansstyrelsens-hantering-av-jaktfragor-otydligt-och-risk-for-jav/

 

Roger Lundqvist

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick