Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

I norr med djup snö och kyla behöver klövviltet extra energi . Foto: Kenneth Johansson

Jägareförbundet Västerbotten satsar 100 000 kr på stödutfodring

Då snön ligger djup och kylan dominerar så behöver viltet både lugn och ro samt extra energi för att klara sig. Länsföreningen i Västerbotten har gått från ord till handling och avsätter inför 2023 hela 100 000 kr. Detta inleddes redan 2021 då med en summa på 20 000 kr och följdes upp 2022 och 2023 med 100 000 kr som jaktvårdskretsarna kan söka medel från.

2023-01-27

Jägareförbundet Västerbotten har i sin verksamhetsplan för 2023 beslutat om att avsätta upp till 100 000 kr för stödutfodring av vilt. Detta för att gynna spridningen av lokala viltvårdsinsatser i form av stödutfodring av vilt, med fokus på rådjur.

Bidraget sker till jaktvårdskretsarna och är på maximalt 5 000 kr per krets (eller mindre) om jaktvårdskretsen själva bidrar med motsvarande summa. Förra året nyttjades detta av fem av länets kretsar som tillsammans fick 5000 kr vardera för ändåmålet.

Om fler länföreningar är intresserade av denna modell så är upplägget i stora drag enligt nedan.

  • Jaktvårdskretsarna ansvarar för sitt eget upplägg av stödutfodring (till exempel köper in eget foder efter behov).
  • Enskilda jägare som vill få stöd vänder sig till sin jaktvårdskrets.
  • Varje krets kan ansöka om maximalt 5 000 kr och då förutsätts att kretsen avsätter samma belopp själv.
  • Jaktvårdskretsen lämnar en intresseanmälan till länsföreningen senast 28 februari 2023.
  • Utbetalning sker då jaktvårdskretsen skickar in kvitto på utlägg senast den 30 maj, 2023.
  • Jaktvårdskretsarna dokumenterar sina insatser av stödutfodringen så att det kan göras en utvärdering och artiklar i Svensk Jakts lokala sidor.

En viktig påminnelse i detta är att undvika utfodring i anslutning till trafikerade vägar.

För frågor: Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent, anja.kjellsson@jagareforbundet.se

Tel: 010-584 76 43

Tillbaka till överblick