Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Årsstämman i Norrbotten ställde sig bakom ett gemensam uttalande om Renmarkskommittén . Foto: Roger Lundqvist

Skarpt uttalande från Jägareförbundet Norrbottens årsstämma

NORRBOTTEN. I samband med Jägareförbundet Norrbottens årsstämma söndagen 26 mars, så enades stämmodelegaterna om ett gemensamt uttalande om oron kring Renmarkskommitténs arbete och framtida jakt. Uttalandet är främst adresserat till berörda politiker. Här nedan kan uttalandet läsas in sin helhet.

2023-03-27

Uttalande från Jägareförbundet Norrbottens årsstämma 26 mars 2023

Tiden att agera är nu!  Att äga och förfoga över sin egen mark kan snart inte vara en självklarhet. Den pågående parlamentariska utredningen kallad Renmarkskommittén har i veckan som passerat lagt fram ett förslag till delbetänkande med inriktning där alla svenska medborgares rättigheter inte längre föreslås vara en självklarhet. Frågan är central för alla oss svenska medborgare och är långt mycket större än bara jakten, det omfattar även fisket, friluftslivet och förfogandet av egen mark.

För Jägareförbundet Norrbotten är det av yttersta vikt att det även i fortsättningen är staten, i egenskap av länsstyrelsen, som ska upplåta jakt och fiske på statlig mark i fjällområdet, samt att jakten och fisket på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr-och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige.

Jägareförbundet Norrbotten förutsätter nu att våra folkvalda politiker agerar tydligt och skyndsamt för alla svenska medborgares fortsatta rättigheter utifrån det av riksdagen beslutade tilläggsdirektivet.

Vidare kräver Jägareförbundet Norrbotten att ansvariga politiker tillser att utredning ges mer tid inför det första delbetänkandet som annars ska vara klart i augusti 2023. Dessutom ser vi det som självklart att först fastställa vilka som ska omfattas av de rättigheter som följer av utredningens slutsatser innan utredning av var rättigheterna geografiskt kan finnas! Även kommitténs sammansättning behöver ombildas och låta sakkunniga och experter få insyn på samma villkor.

Ni, folkvalda politiker, måste nu agera och rätta till detta som kommer att skapa segregation och orättvisa bland människor som levt sida vid sida i generationer.

Vi uppmanar er att stå upp för alla svenska medborgares förtroende och rättigheter!

Tillbaka till överblick