Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

- Våra medlemmar har kontaktat oss och tycker det är fel att man inte kan jaga i hela länet, man tappar intresset att lägga ner tid på inventering när man inte får möjlighet att jaga och att samma områden utesluts år efter år. Foto: Ondrej Prosicky/Mostphotos

Jägareförbundet Mitt Norrland vill se en ändring av lodjursjakten

PRESSMEDDELANDE. Licensjakten på lodjur i Sverige startar 1 mars. För Västernorrlands län är det åtta lodjur som ska fällas. Detta tycker Jägareförbundet Mitt Norrland är bra, men vill också se ändringar i beslutet.

2024-03-01

Licensjakten på lodjur är en del av förvaltningen av stammen och jägarna i länet har en mycket viktig roll. Lodjursstammen behöver vara i balans med andra viltarter och för att minska skadorna för tamdjurshållningen och där är jakten en viktig del av förvaltningen. Jägare hjälper länsstyrelsen att inventera lodjur för att veta hur stor stammen är, för att sedan kunna reglera stammen med licensjakt.

Jägareförbundet Mitt Norrland har skickat in överklagan till länsstyrelsen och hoppas att det kan ge effekt för årets licensjakt i Västernorrland. I grunden är licensjaktbeslutet bra men det är framför allt två ändringar som Jägareförbundet Mitt Norrland vill se. Jaktens områdesindelning och möjligheten att använda motordrivet fordon för att söka lodjurspår.

Länet är indelat i tre jaktområden och man utesluter all jakt i stora delar av länet.

- Vi tycker att tilldelningen av lodjur är bra. Åtta lodjur är lämpligt för att förvalta stammen, men vi tycker att det är fel att vissa delar av länet inte har någon jakt, säger Sven Norgren, styrelseledamot i Jägareförbundet Mitt Norrlands länsförening och representant i Viltförvaltningsdelegationen. Våra medlemmar har kontaktat oss och tycker det är fel att man inte kan jaga i hela länet, man tappar intresset att lägga ner tid på inventering när man inte får möjlighet att jaga och att samma områden utesluts år efter år”.

- Jägareförbundet Mitt Norrland tycker att Länsstyrelsen Västernorrland likt Länsstyrelsen Jämtland ska utnyttja undantaget att motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår.

- Vi vill självklart att jakten ska vara etisk och vi ser inga problem med att använda skoter för att söka lodjursspår. Vi vill att skoter endast används för att sökande efter spår längs med vägar och skoterleder får ske för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats.
Jägareförbundet Mitt Norrland tycker också att om det fungerar i Jämtland borde det vara samma i Västernorrland.

Kontakt

Sven Norgren: Tel:070-339 65 03,  sven.norgren@more.se

Per-Arne Olsson:  Tel: 072-743 06 80, per.arne@skyddsjakt-norrland.se

Jägareförbundet Mitt Norrland är en medlemsorganisation med över 14 400 medlemmar och verkar för jakt och viltvård i Västernorrland och Jämtland.

Tillbaka till överblick