Svenska Jägareförbundet

Meny

Idag finns cirka 50 procent av den svenska lodjursstammen i Mellansverige och utgör världens tätaste lodjursstam. Foto: Mostphotos

Svenska lodjursstammen tätast i världen

Lodjursstammen uppskattas till cirka 1500 djur. Cirka 50 procent av den svenska lodjursstammen finns i Mellansverige och utgör där en av världens tätaste lodjursstammar.

Konsekvenserna blir att rådjuren, lodjurens främsta föda, har minskat med 80 procent  i vissa trakter.  En vinter med sträng kyla och stort snödjup kan decimera stammen ytterligare.
Det innebär minskande jaktmöjligheter för jägarna och dessutom drabbas lodjuren själva av bristen på bytesdjur. Lodjuren konkurrerar även med vargen om rådjuren. Viltförvaltningen måste se till det samlade rovdjurstrycket.
Det är en oacceptabel viltförvaltning när bytesdjuren tar slut.
Avskjutningen inom renbetesområden måste vara hög om samerna ska kunna fortsätta bedriva rennäring. Idag dödar lodjuren cirka 30 000 renar varje år.

Hur lever och vad äter lodjuren?

Det är få som någonsin får se ett lodjur, de är skygga djur och mest aktiva på nätterna. Lodjurens främsta föda är ren och rådjur, men dödar även mindre djur som harar. Ett lodjur tar ungefär ett rådjur i veckan. De cirka tusen lodjur som finns i Mellansverige konsumerar alltså närmare 50 000 rådjur varje år. Lodjur lever ensamma, det är endast hona med ungar som följs åt.

Vad är syftet med jakten?

Syftet med jakten är att reglera lodjurstammen på en nivå som gör att den överlever långsiktigt, utan att den blir så stor att den äventyrar andra intressen. Vargen och lodjuren konkurrerar till viss del om samma bytesdjur. I län med stor vargtäthet finns därför anledning att minska det samlade rovdjursrycket.

Är den utrotningshotad?

Jakten är inget hot mot stammen, tvärtom. Lodjuret har haft en fantastisk ökning från cirka 200 lodjur så sent som på mitten av 1980-talet till inventeringsresultaten (2020/21) som visade på cirka 1 450 lodjur i Sverige.
Vi har haft licensjakt på lo i sedan 1996 i Sverige. Trots att många lodjur fällts har stammen samtidigt ökat och spridit sig till nya områden. Acceptansen för lodjur är stor även i områden där man vill reglera stammen.


2024-01-16 2024-01-16