Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Runt 4500 besökare fick smaka rökt viltkött på Bokmässan i Göteborg. Foto: Magnus Blomstrand

Bokmässans besökare fick smaka på sälkött

GÖTEBORG. Jägareförbundet Västra Götaland Väst och Hisingen-Göteborgs Jaktvårdskrets samverkade i år som utställare på Bokmässan. Årets höjdpunkt var att vi kunde bjuda på rökt sälkött som jämförelse med rökta stekar av älg, dov och vildsvin. Ingen tvekan om att mässdeltagarna var mest förtjusta i att få smaka sälkött. Det var en nyhet för de allra flesta. Uppskattningsvis hade vi 4500 besökare till vår monter.

2023-10-10

Vid årets bokmässa gavs Jägareförbundet Västra Götaland Väst och Hisisngen-Göteborgs Jaktvårdskrets möjlighet at bjuda mässdeltagarna på rökt viltkött. I samband med detta informerade vi även om de böcker som finns att köpa hos Jägareförbundet. Det var dock lågt köpintresse för böckerna i år. Endast någon kokbok såldes under mässdagarna. Intresset för att köpa kött var desto större.

Då vi valt att inte sälja kött utan bara bjuda på smakprov, informerade vi i stället om var man kan köpa viltkött. Vårt kött från skogen kom från Uppegårdens Vilt i Trollhättan och deras kött kan köpas i Saluhallen i Göteborg.  Kustcharken i Askum, i närheten av Kungshamn, hade rökt vårt kött och tillverkat korv. Sälköttet som inte får saluföras eller handlas med, fick vi av vår kustjaktsansvarige Martin Hahne och Janne (kocken) Karlsson saltade och rökte det. Det väckte stor förundran hos alla när vi informerad om att vi i Västra Götaland har 400 sälar på licensjaktstilldelning, men att det ändå är förbjudet att handla med sälprodukter.

Det var ingen tvekan om  att de allra flesta tyckte sälköttet var den sörsta upplevelsen. Flera ansåg det dessutom vara godare än det andra. Bland viltstekarna tyckte de flesta att vildsvinet smakade bäst. Det varierade mycket vad som angavs som favorit. De två varianterna av ganska kryddiga ölkorvar av dov (Feskarn) och vildsvin (Stenhoggarn) var också mycket uppskattade. 

Många deltagare sade sig inte äta kött, men om det är viltkött går det bra. De djuren har ju haft det bra och inte behövt trängas i lång transporter var den vanliga kommentaren.

Förutom smakproven ledde kontakten med besökarna ofta till intressanta diskussioner om jakten och viltvård. Främst älgens nedgång och så naturligtvis afrikansk svinpest i Fagerstaområdet. Vi delade också ut 500 viltolycksremsor och informerad om hur de skall användas och om vad lagen säger om rapporteringsskyldighet. För många var detta en ny kunskap som man med glädje tog åt sig.

Sammantaget är intrycket från mässan att vi når många i samhället med vårt budkap om jaktens roll i samhället och acceptansen för jakt är stor. Inte vid något tillfälle hamnade vi i diskussion med någon som var motståndare till jakt. Ett flertal, främst ungdomar, fick information vart man vänder sig om man vill bli jägare. Representanterna från Hisingen-Göteborg kunde även ge konkreta tips till lokala jaktintresserade om var man hittar skjutbana mm för träningstillfällen.

Vårt deltagande på mässan stöds välvilligt av Göteborgs Jagsällskaps Stiftelse, som också hade en informations-rollup i montern. Vi är väldigt tacksamma för deras generösa stöd.

Magnus Blomstrand

Tillbaka till överblick