Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

K G Abramsson. Foto: Lars-Henrik Andersson/Svensk Jakt

Framgång för jägarna i två viktiga frågor

LÄNSORDFÖRANDEN. Den infernaliska och tidvis mycket osakliga kampanj som vissa naturorganisationer driver mot jägarna och förvaltningen av våra stora rovdjur kommer sannolikt inte att avta.

2017-02-02

Organisationer med svagt medlemsunderlag och tveksamma demokratiska ambitioner, har tillåtits spela en aktiv roll i att försvåra en viktig och nödvändig förvaltning av de stora rovdjuren och då främst vargen.
Deras aktiviteter har skapat oro och misströstan inte bara hos jägare utan också hos en bredare allmänhet, men främst hos dem som praktiskt drabbas av rovdjursangrepp. En from förhoppning är ändå att de organisationer som vill åtnjuta ett hyggligt förtroende hos vanliga människor, och jägare förstås, också i praktiken accepterar det nu fastställda rättsläget.
En annan fråga som upprör är hur Jordbruksverket kan obstruera mot det demokratiska och korrekt fattade beslutet rörande fjälljakten.
För vanligt folk framstår myndighetens agerande som både obegripligt och oprofessionellt. Det som ändå kan komma att rädda tillämpningen av regeringsbeslutet är länsstyrelserna i norr. Länsledningarna och deras tjänstemän förstår dock vad som menas med förordningsändringen och hur tillämpningen ska kunna hanteras.
Som förtroendevald i Svenska Jägareförbundet är jag stolt över hur vi som jägarnas och medlemmarnas företrädare har kunnat bidra med sakkunskap och uthållighet i två för jägarna och även för andra så viktiga frågor.

K G Abramsson
Ordförande Jägareförbundet Västerbotten

Tillbaka till överblick