Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Det saknas tyvärr inte exempel på händelser där jägare hamnat i kläm på olustiga sätt. Foto: Mostphotos

Jägare hamnar i kläm – okunskap bland poliser?

FÖRBUNDSLEDARE. En gängrelaterad våldsvåg sveper över Sverige. Det är därför inte konstigt att poliser agerar resolut vid larm om skottlossning. Men ibland blir det fel – och jägare hamnar i kläm. Här behövs en fortsatt dialog med Polismyndigheten, skriver Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson.

2023-09-04

Det pågår en omfattande gängrelaterad våldsvåg i Sverige. Skjutningar och sprängningar är sedan flera år vardagsmat i nyhetsrubrikerna. Dödstalen och skadorna är förfärande.

Detta sker såväl i storstäderna som i växande utsträckning även på mindre orter runt om i landet. En oacceptabel utveckling som samhället och staten måste hantera.

Mot den bakgrunden är det inte förvånande att Polismyndigheten runt om i landet är på tårna och agerar snabbt och resolut när det kommer in rapporter om att det hörs skottlossning.

Men ibland blir det också fel.

Vi har den senaste tiden kunnat läsa om hur jägare som provskjutit vapen på sin jaktmark fått påhälsning av tungt beväpnad polis. En tidig morgonjakt på sjöfågel har fått sommargäster i skärgården att kontakta Polisen, som ryckt ut med full styrka. Det saknas tyvärr inte exempel på händelser där jägare hamnat i kläm på olustiga sätt.

Dessutom finns huvudlösa exempel där poliser på chefsnivå uttryckt att jägarnas vapen används av gängkriminella och att en ny vapenlagstiftning kan leda till att våldet ökar. Okunniga kommentarer, helt i strid med både forskning och erfarenhet. Jägares och sportskyttars vapen är inte ett problem i dagens skjutvapenvåld.

Man kan fundera på om det är okunskap, nervositet eller något annat som ligger bakom utvecklingen. Jägare har alltid jagat sjöfågel tidigt på morgonen. Det är inte ovanligt att jägare skjuter ett par kontrollskott på jaktmarken; kanske har kikarsiktet fått en stöt och man vill vara säker på att allt fungerar som det ska.

Det är i grunden bra och viktigt att vi jägare tränar och är säkra på att vi träffar rätt. Har man en lämplig plats på sin jaktmark kan den användas för att kontrollera detta.

Att Polisen har sina rutiner för agerande när det gäller ingripanden då det misstänks finnas vapen kan vi inte säga så mycket om. Det är fullt begripligt att man agerar robust, med dagens samhällsutveckling som fond. Däremot behöver vi uppenbarligen fortsätta dialogen med Polisen om hur dessa situationer ska hanteras.

Samtidigt noterar Jägareförbundet en positiv utveckling i vapenfrågorna generellt. En ny utredning har av justitieministern fått i uppdrag att bland annat titta på flera frågor som kan -innebära något positivt för jägarna: femårslicenser, EU:s vapenpass, storlek på vapengarderoben och en hel del annat.

Vi har förhoppningen att det i slutändan kan bli bra förslag som en bred majoritet i riksdagen ställer sig bakom. Det kommer att underlätta för alla legala vapenägare och är i linje med det arbete som Jägareförbundet har bedrivit under lång tid.

En kommande utmaning är dock det förbud mot blyammunition som just nu processas i EU:s kvarnar. Förbundet arbetar redan med frågan, men det kommer att bli hårt jobb om det ska landa i förslag och regler som är acceptabla för jägare och sportskyttar. Vi behöver arbeta brett tillsammans och stå upp för jakten, skyttet och skjutbanorna.

Alla goda krafter kommer att behövas.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 9/2023

Tillbaka till överblick