Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Nu ska jakten bli tillgänglig för alla.

Idag startar Svenska Jägareförbundet ett projekt för att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga att komma ut i naturen och jaga. Projektet finansieras delvis med medel från Allmänna arvsfonden. Vi kommer också arbeta för en förenklad lagstiftning för dispens för motordrivet fordon. Idag är det är diskriminerande för de som behöver jaga från motordrivet fordon.

2012-02-16

 bild: Rikard Södergren ute på jakt

Idag startar Svenska Jägareförbundet ett projekt för att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga att komma ut i naturen och jaga. Projektet finansieras delvis med medel från Allmänna arvsfonden.

-Vi vill hjälpa de som lever med olika funktionsnedsättningar att komma ut i skog och mark för att jaga eller bara delta för att uppleva en jaktdag. Idag finns hjälpmedel och vi vill kunna erbjuda många fler en chans att delta i den gemenskap som jakt innebär, säger Rikard Södergren som leder projektet på Svenska Jägareförbundet.

-Vi kommer också arbeta för en förenklad lagstiftning för dispens för motordrivet fordon. Idag är tillståndsgivningen krånglig och det är diskriminerande för oss som behöver jaga från motordrivet fordon, tillägger Rikard Södergren, som själv jagat som rullstolsbunden i många år.

På Öster Malma, Svenska Jägareförbundets nationella kansli utanför Nyköping, träffas idag projektgruppen som består av, förutom projektets personal, representanter ifrån de olika samarbetsorganisationerna (Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Reumatikerförbundet, DHR-Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder,  Intressegruppen för Assistansberättigade och Förbundet Unga Rörelsehindrade).

Under året ska projektet verka för att fler jaktmarker och skjutbanor anpassas på ett sätt som ger ökad tillgänglighet. Personer med nedsatt rörelseförmåga kommer att erbjudas jakt- och naturupplevelser. Insatserna ska kompletteras med information till berörda och utbildning av jaktledare.

Allmänna arvsfonden har bidragit med 1,2 miljoner kronor till projektet.

Svenska Jägareförbundet vill se, inte bara fler med funktionshinder i jakten utan även fler kvinnor och ungdomar. Idag är cirka 17 000 av totalt nära 300 000 jägare kvinnor och cirka 20 000 är under 25 år. Inom några år hoppas förbundet att antalet kvinnor och ungdomar ska ha fördubblats.

För mer information kontakta:

Rikard Södergren, projektledare Svenska Jägareförbundet, 070-3228525

 

Tillbaka till överblick