Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Nytt verktyg underlättar vildsvinsförvaltningen

Svenska Jägareförbundet har tagit fram en Vildsvinsbarometer som syftar till att ge bättre information till vildsvinsjägarna. – Genom att vi använder all tillgänglig kunskap kan vi komma ut med bra råd hur avskjutningen av vildsvin och eventuell utfodring ska se ut, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2014-12-05

Att förvalta en vildsvinsstam kräver många komponenter. Den viktigaste är att lantbrukare och jägare samarbetar och har en bra dialog. Men för att ytterligare förbättra förutsättningarna har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett nytt verktyg – en vildsvinsbarometer.

Vildsvinsbarometern är byggd för att kunna ge råd till förvaltningen på länsnivå. Genom att använda den kunskap som finns om den regionala vildsvinsstammen via avskjutningssiffror, viltolyckor samt klimatdata och synpunkter från lantbruket får man en bra bild av hur läget är i länet.

– Vi får tidigt på säsongen information om hur vildsvinskullarna ser ut, hur vädret varit under föryngringsperioden, hur mattillgången ser ut, hur vårbruket kommit igång, skadebild med mera. Utifrån alla dessa parametrar gör våra jaktvårdskonsulenter en sammantagen bedömning om hur avskjutningen bör se ut, säger Daniel Ligné.

– Inför hösten kan vi också bedöma om föryngringen är sen och man kanske ska vara försiktig med hundjakten och inför vintern kan vi ge råd om utfodring behövs eller inte. Allt detta sker med lokal kännedom där alla parametrar runt vildsvinen vävs ihop, säger Daniel Ligné.

Länk till vildsvinsbarometern: http://jagareforbundet.se/vildsvinsbarometern/

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundets, 070-330 06 73

Tillbaka till överblick