Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut skapade kaos i vargförvaltningen

När Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde att jaktbeslut, som rör de arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet, kan överklagas till domstol skapades kaos i vargförvaltningen. – Nu är minst sex olika domstolar inblandade i frågan om vi ska jaga varg i vinter. Frågan har fått orimliga proportioner och konsekvenser, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

2015-12-30

Alla jakt- och skyddsjaktsbeslut som rör varg, lodjur, järv och björn ska kunna överklagas till domstol. Det blev effekten av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande den 18 december. Några veckor senare är det fullständig kaos i vargförvaltningen. Sex olika domstolar håller på att avgöra ifall det ska jagas varg i vinter.

– Vi är inte överraskade. Det system som Högsta Förvaltningsdomstolen underkände för att det inte följde EU-rätten var skapat för att komma ifrån de konsekventa överklagningar som skedde tidigare. Nu har vi fått tillbaka samma kaos, säger Torbjörn Lövbom.

Han är både bekymrad och besviken över utvecklingen.

– Vargfrågan är oerhört komplicerad. För att förstå alla delar måste man läsa in sig i alla utredningar och all forskning som skett de senaste åren. Att domstolarna gör helt olika bedömningar visar att de inte klarar av att ta till sig och värdera all information som parterna tillför målen. Blir det rättssäkert när domstolarna inte kommer fram till samma sak?

Torbjörn Lövbom vill därför att regeringen och riksdagen nu på allvar tar tag i frågan om hur domstolsprövningen ska utformas.

– Vi har en väldigt kort jakttid på varg, cirka en och en halv månad. Nu ska alla parter överklaga alla beslut kring jul och nyår till flera olika domstolar. Och jakttiden försvinner medan sakfrågorna ska avgöras.

– Det märkliga är att riksdag, regering, Naturvårdsverket och länsstyrelserna i länen vill genomföra jakten. Ändå går det inte. Så här får det inte vara i ett rättssamhälle. Nu måste frågan få en slutlig lösning som gör det möjligt att förvalta våra rovdjursstammar. Nuvarande system skapar bara kaos och orimliga samhällskostnader, säger Torbjörn Lövbom.

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordförande, Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Tillbaka till överblick