Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Vargbeslut ska få överklagas till domstol

Högsta förvaltningsdomstolen anser att frågor som rör jakt på skyddade djur enligt livsmiljödirektivet ska kunna överklagas till domstolar. – Är reglerna sådana så måste lagen ändras. Tyvärr slår detta hårt mot all form av skyddsjakt och licensjakt som nu kan komma att begravas i långa handläggningstider på domstolarna, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

2015-12-18

Högsta Förvaltningsdomstolen har fattat beslut i målet som behandlar möjligheterna att överklaga beslut om bland annat skyddsjakt och licensjakt på varg.

Domstolen tolkar EU-lagarna som att alla mål som rör jakt på arter som skyddas av livsmiljödirektivet (art- och habitatdirektivet) ska kunna prövas av domstolar.

– Eftersom en del organisationer satt det i system att konsekvent överklaga alla beslut så riskerar återgången till att avgöra alla mål i domstolar att hela förvaltningen låses upp i domstolsförhandlingar. Huvudfrågan för domstolarna blir då om svensk rätt håller sig inom de ramar som livsmiljödirektivet fastställer. Följderna behöver emellertid inte bli så allvarliga om domstolarna inte inhiberar besluten om jakt, säger Anders Iacobaeus, förbundsstyrelseledamot i Svenska Jägareförbundet.

Svenska Jägareförbundet inser att regeringen nu måste ändra reglerna för att följa unionsrätten, men anser att förbundet bör få vara med i arbetet för att säkerställa ett fungerande system även för jägarna.

– Detta var ett tungt besked att få. Nu måste vargförvaltningen göra ytterligare ett omtag, vilket både tar tid och kraft. Samtidigt växer vargstammen och bekymren djuren orsaker. Jag förstår att alla drabbade känner att tröstlösheten och maktlösheten växer. Men rovdjursförvaltningen måste följa lagarna. Det kommer vi inte ifrån. Men just idag känns det väldigt långt bort innan vi har en fungerande vargförvaltning på plats, säger Torbjörn Lövbom.

– Domen kommer att få omedelbara konsekvenser. Vi förutsätter att de organisationer som överklagat besluten också är beredda att ta ansvar för dessa konsekvenser.

– Nu måste vi läsa igenom domen och analysera vad detta innebär och vad som måste göras, säger Torbjörn Lövbom.

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordförande, Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Tillbaka till överblick