Vattensköldpaddor ska utrotas - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Vattensköldpaddor ska utrotas

I ett antal svenska vattendrag finns vattensköldpaddor som klarar av de svenska vintrarna. Nu har Mårdhundsprojektet – som är specialiserat på att ta hand om djur som inte hör hemma i den svenska naturen – fått i uppdrag från Naturvårdsverket att utrota sköldpaddorna.

2019-05-17

Nu har Mårdhundsprojektet – som är specialiserat på att ta hand om djur som inte hör hemma i den svenska naturen – fått i uppdrag att utrota sköldpaddorna.

Mårdhundsprojektet – som administreras av Svenska Jägareförbundet – har en viktig uppgift för att se till att inte oönskade djur etablerar sig i Sverige.

– Allting började med mårdhundar, men har växt till att omfatta bisam, mink, tvättbjörn och andra djur, säger Fredrik Dahl som är en av projektledarna.

Sköldpaddor är inget man förknippar med svensk natur. Men likväl finns de och lokalt är de ganska många. Sedan 2010 har ett 30-tal vattensköldpaddor noterats i Artportalen, där man kan rapportera in observationer av olika djur och växter i Sverige.

– Men det finns med säkerhet många fler än så, framför allt i tätortsnära dammar och vattendrag i södra och mellersta Sverige. Den typ av sköldpaddor det är fråga om är vattensköldpaddor (Trachemys scripta), inkluderande tre underarter (gulbukad, rödörad och gulörad).

Sköldpaddorna har rymt eller blivit utsläppta av folk som tröttnat på dem som husdjur, utan tanke på den skada de kan göra. Sköldpaddorna är allätare och äter bl.a. insekter, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter.

Nu har Mårdhundsprojektet fått i uppdrag att även bekämpa vattensköldpaddorna.

– Sköldpaddorna hör inte hemma i Sverige. De är invasiva, det vill säga de påverkar den svenska naturen på ett negativt sätt. Därför har Naturvårdsverket gett Mårdhundsprojektet i uppdrag att utrota djuren, förklarar Fredrik Dahl.

– Vi behöver tips från allmänheten. Så att vi kan skydda den svenska naturen. Arbetet med sköldpaddorna startar i juni, säger Fredrik Dahl.

Läs mer på Svenska Jägareförbundets webb

För mer information:

Fredrik Dahl, projektledare Mårdhundsprojektet, tel 070-323 09 04

P-A Åhlén, projektledare Mårdhundsprojektet, tel 070-376 59 63

Tipsa Jägareförbundet om invasiva främmande sköldpaddor, däggdjur och fåglar

Tipstelefon: 070-3399326

Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Tipsa Naturvårdsverket om invasiva främmande landlevande arter

www.invasivaarter.nu

Tipsa Havs- och Vattenmyndigheten om invasiva främmande vattenlevande arter

https://www.havochvatten.se/rappen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick