Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Lajos Endredi / Mostphotos

Vattensköldpaddor (Trachemys Scripta Spp.)

Vattensköldpaddor av arten Trachemys scripta, (gulbukig (T. s. scripta), rödörad (T. s. elegans), samt gulörad (T. s. troostii) blev 2016 upptagna på listan över invasiva främmande arter vilka enligt EU-förordningen måste hanteras av medlemsländerna.

Sedan mitten av 1990-talet har observationer av vattensköldpaddor i Sverige noterats i Artportalen, dit allmänheten kan rapportera in observationer av olika djur och växter. Sköldpaddorna har rymt eller blivit utsläppta av folk som tröttnat på att ha dem som husdjur, utan tanke på den skada de kan göra. Sköldpaddorna är allätare och äter bl.a. insekter, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter. Sedan 2010 har ett 30-tal vattensköldpaddor noterats i Artportalen, men det finns med säkerhet fler än så. Antalet observationer har ökat på senare år och sannolikt fanns minst ett hundratal sköldpaddor år 2019, framförallt i tätortsnära sjöar, dammar och vattendrag i södra och mellersta Sverige. Svenska Jägareförbundets har från och med 2019 i uppdrag av Naturvårdsverket att utrota de sköldpaddor som finns frilevande i Sverige. Under våren 2019 utbildades fältpersonalen i de förvaltningsmetoder och fångstredskap som använts under många år i Spanien. Inom LIFE+ projektet LIFE09_NAT_ES_000529  avlivades där 23 000 sköldpaddor under tre år.

Artbeskrivning

Vattensköldpaddor av arten Trachemys Sp. har sitt naturliga utbredningsområde i södra och sydöstra USA samt nordöstligaste Mexiko. Det finns tre underarter, gulbukad-, rödörad- och gulörad vattensköldpadda. Trachemys Sp. är ett populärt husdjur i många delar av världen, bl.a. i Europa. I södra Europa finns nu på grund av förrymda eller illegalt utsläppta Trachemys talrika reproducerande bestånd på Iberiska halvön, i Frankrike och Italien. Arten är även dokumenterad i Schweiz, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Finland och Sverige. Alla tre underarter kan bli 20-60 cm långa. Den rödörade vattensköldpaddan kännetecknas av framträdande röda fläckar på var sida om huvudet, den gulörade har gula fläckar på motsvarande ställe och den gulbukade har en gul buk med två mörka fläckar.

Trachemys Sp. är anpassningsbar både vad gäller livsmiljö och föda. I Europa återfinns den i olika typer av sötvattensmiljöer, både stillastående och strömmande, ofta i dammar och våtmarker i eller i närheten av bebyggda områden. Sköldpaddorna är allätare och äter bl.a. insekter, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter.

Sköldpaddorna kan förflytta sig upp till 2 km för att lägga ägg. Optimal temperatur för utveckling av äggen är 22-26 grader. Sommaren 2018 var medeltemperaturen i södra Sverige troligtvis tillräckligt hög för att befruktade ägg skulle kunna kläckas, men ännu har ingen reproduktion kunnat påvisas. Med en livslängd på upp till 30 år, och ett allt varmare klimat, finns en uppenbar risk för framtida populationsbildningar som kan få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Trachemys Sp. är listad som en av de 100 mest skadliga invasiva främmande arterna i världen. Förutom att äta och förstöra livsmiljöer för andra arter kan den även bära och sprida sjukdomar till både andra djur och till människor.

Förvaltning och resultat

Förvaltningsåtgärder och resultat uppdateras årligen i vår årsrapport under Årsrapporter och informationsmaterial.

Hjälp oss – rapportera in observationer

Vattensköldpaddor (Trachemys Sp.) får endast avlivas av personer utsedda av ansvarig myndighet. Svenska Jägareförbundet, genom funktionen för invasiva arter, har i uppdrag av Naturvårdsverket att avliva de vattensköldpaddor som återfinns i naturen. 

Projektet vill gärna få in tips på vattendrag med förekomst av vattensköldpaddor. Om möjligt ta kort på det observerade djuret för enklare artbestämning.

Kontaktuppgifter för att rapportera in förekomst av vattensköldpaddor:

Telefon: 070-3399326

Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Slutrapport från det spanska sköldpaddsprojektet


2020-03-27 2023-02-21